Download PDF

Summary

Jag en nyfiken kommunikatör som har arbetat som bland annat projektledare och webbredaktör sedan examen 2012. Jag har god erfarenhet av jobba med digitalutveckling och vet hur man boostar och förhöjer resultaten med hjälp av kommunikation. Jag tror att mitt största bidrag till rollen hos er är min digitala nyfikenhet och kunskapen om hur man kan förstå användare, både i Sverige och internationellt.

Experience

Sept 2016Aug 2018
Business Solutions, IKEA Group, Malmö

Communication Specialist

Som en del av kommunikationsteamet inom affärsutveckling jobbar jag nära utvecklingsteamen som skapar lösningar för en global marknad. Det innebär att jag dagligen arbetar med intressenter och målgrupper på olika nivåer, samt att jag van att förstå och hantera olika typer av kommunikationsbehov. 

Mitt ansvar är att planera, genomföra och utvärdera kommunikationen inom områdena ”Web & eCommerce” och ”Customer Fulfilment”. Eftersom vi befinner oss mitt i en agil transformation så ligger tonvikten i min roll på att guida respektive ledningsgrupp med förändringskommunikation. Utöver detta har jag ansvarat för kommunikationen inom två globala projekt inom digital utveckling och Life-Cycle-Management.

Exempel på leveranser:
- Kommunikationsplan för att stötta hållbar utrullning av nya projekt och säkerställa långvariga effekter av förändring. Planen involverar både yttre (tekniska) förändringar och inre (beteendemässiga) aspekter.
- Drivit igenom nya sätt att kommunicera och bland annat ersatt traditionella nyhetsbrev med nya bloggar, film och broadcastade (strömmade) möten. Detta bidrar till att vi kan kommunicera både på ett effektivare och personligare sätt, plus att det öppnar upp för mätbarhet och feedback.
- Organiserat knowledge sharing sessions och utbildat i digitala verktyg: Sharepoint, iMovie och Indesign. Detta bidrar till att vi kan använda resurser på ett bättre sätt och producera kvalitativt material in-house.
- Producerat kommunikationsplan, ny grafisk profil, mallar och budskapsbank för linjeverksamhet och projekt.

Oct 2014Aug 2016
IKEA, Shared Service Center, Shanghai

Learning & Development Specialist & Project Communicator

 • Project communicator for implementing a new training-system in retail China.
 • Photo coordinator for employer branding activities for IKEA Talent week.
 • Responsible for communication training to increase the understanding of IKEA communication approach.
 • Responsible for implement Competency Profiles in Shared Service Center, produce communication material e.g video and manuals. 
 • Design and facilitate corporate training programs (e.g. communication training, project management and IKEA leadership). Recruit and educate our internal trainer-pool in China.
Sep 2013Aug 2014
Consultant (DfindIT) at Swedish University of Agricultural Science, Uppsala

Webbredaktör & Projektledare

Webbredaktör:

 • Overall responsible for design and content on our internal website (6000 readers). 
 • Coordinate, educate and coach our 50 web editors in communication planning and execution.
 • Being a strategic business partner for internal communication to our business functions.
 • Measure and analyze web-traffic in Google Analytics. 
 • Implement overall PR and marketing activities, e.g. social media, employer branding.

Projektledare:

 • Project deliverables, planning, budget, and risk analysis and deployment testing.
 • Responsible for project communication: stakeholder management, planning and implementation.
Sep 2012Dec 2012
Communication & Interior design, Barcelona

Internship

 • Store communication, graphic layout and creating displays for our products.
 • Support marketing activities for FAMILY members.
Jul 2006Sep 2011
IKEA Retail, Uppsala

Customer Service & Salesperson, (part time)

 • Sales person in textile department.
 • Check-out and Customer service co-worker.

Education

Sep 2010Jun 2012
University of Lund

Master's Degree in Strategic Communication

 • Marketing: storytelling, content marketing, CRM and media strategies
 • Internal Communication: change communication, organizational identity and engagement.
 • Public Relations: crisis communication, employer branding.
Sep 2006Jun 2009
Uppsala University

Bachelor of Science in Psychology

 • Psychology: group and team development, marketing psychology.
 • Business Administration: budgeting, marketing and management.

Additional Training Certificates

IKEA Group

Team Development 

3-days course for future trainers, covering all aspects of team development and how to design intervetions to speed up the process. After the training I was able to support team development in my department.

 • Assessment
 • Intervetion-agreement
 • Tools and techniques
 • Evaluation
Jan 2013June 2013
MKFC, Stockholm

Desktop Publishing

Extensive training in Adobe Creative Suit, including theory, practice and portfolio presentation.

 • Illustrator
 • InDesign
 • Photoshop
 • Print and Publishing 
Mar 2016Mar 2016
IKEA, Shanghai

Situational Leadership, 2 days training

Oct 2014Aug 2015
IKEA, Shanghai

Authentic Leadership, 12 days

Mar 2014Mar 2014
Wenell, Stockholm

Project Management for Professionals, 4 days training