Mireia Martí Torrelles

DADES PERSONALS

Nom: Mireia

Cognoms: Martí Torrelles

D.N.I: 47934934-J

Data de naixement: 28/04/1992

Direcció: Av. Rovira Roure. Nº:  19. Pis: 5è. Porta: 2na.  C.P: 25006 (Lleida).

Telèfon de contacte: 618-124-337

Correu electrònic: mireiamartí[email protected]

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Work experience

Mar 2013 - Present

Cambrera

La Boite (Lleida)

Cambrera els caps de setmana.

Jun 2015 - Present

Estudiant en pràctiques

Fribin (Binéfar)

Realització d'analítiques a la carn i ajudant per dur a terme el procès de producció i controlar-ne els diferents paràmetres del producte i de la maquinària

Jun 2014 - Sep 2014

Becaria de tècnics agrícoles

Fruitcentre, IRTA (Lleida)

Realització d'anàlisis físics, químics i de qualitat en la fruita recol·lectada en les finques de l'IRTA o de les empresses clients i ajudant de camp.

Jun 2011 - Sep 2013

Ajudant del departament del departament de qualitat

Central hortofrutícola S.A.T frutaria (Alcoletge, Lleida

Realitzar anàlisis físic, químic, microbiològic i de qualitat de la fruita recollida en la central, realitzar informes de les característiques de cadascun dels pedidos encomanats i portar el control de la  temperatura i paràmetres de gassos i humitat relativa en les cambres.

En aquesta central hi vaig treballar els estius corresponents als anys 2011, 2012, 2013 durant els messos de juny, juliol, agost i setembre.

Jun 2010 - Oct 2010

Atenció al client

Atento telefònica Espanya

Dur a terme les peticions dels clients a través del telèfon ja fossin de caire informatiu, per donar-se d'alta d'algun tipus de producte o servei, així com també resoldre queixes i incidències.

Jul 2009 - Aug 2009

Manipuladora de fruita

Coperativa Serós fruit

Classificar la fruita en funció de la varietat, calibre i paràmetres de qualitat

Jun 2008 - Oct 2008

Atenció al client

Mc'Donalds (Lleida)

EDUCACIÓ

Education
2010 - Present

Grau en Enginyeria Agronòma i Alimentària

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrònoma (UdL)

Em falta el projecte per finalitzar els meus estudis

2008 - 2010

Batxillerat en ciència, salut i tecnològia (doble via)

Dominiques (Lleida)
2004 - 2008

Educació Secundària Obligatòria (E.S.O)

Dominiques (LLeida)

IDIOMES

DOMINI DE PROGRAMES INFORMÀTICS