Printing tool Download PDF

Milena Vučurović

Nastavnik estetske nege, masaže i fizikalne medicine

Radno iskustvo

2013

Nastavnik

Farmaceutsko-fizioterapeutska škola

Nastavnik teorijske i praktične nastave

Obrazovanje

20022005

Strukovni estetičar kozmetičar

Visoka zdravsvena škola strukovnih studija
20112015

Diplomirani menadžer

Univerzitet Union Nikola tesla, Fakultet za poslovne studije i pravo
2015

Ekonomija master sudije

Univerzitet Union Nikola tesla, Fakultet za poslovne studije i pravo

Interesovanja

Moja interesovanja su inovativne, invazivne i minimalno invazivne metode u estetici i edukacija kozmetičara o savremenom pristupu vođenja biznisa i implementaciji sistema kontinuiranog učenja

Moje aktivnosti u školi

Pored teorijske i praktične nastave, član sam tima za inkluzivno obrazovanje i tima za marketing.

Created withVisualCV