Printing tool Download PDF

Kurser

Sideaktiviteter

Supportaftale med Bankdata

Sideløbende med mine konsulentopgaver har jeg i perioden 2004 til 2008 været ansvarlig for supportaftale lavet mellem Bankdata og 7N på PensionsRådgivningssystemet. Her har jeg varetaget kommunikation, styring og udvikling overfor Bankdata.

Function Point optælling

 • Mærsk Line
 • LEC
 • Nykredit

Function Points er en systemudviklingsteknik til at fastlægge kompleksiteten af en applikation, før den udvikles, f.eks. for at kunne estimere, hvor lang tid man skal regne med at udviklingen vil tage. Teknikken anvender globale applikations-karakteristika til at fastlægge kompleksiteten. Det betyder, at man i en organisation tager alle historiske data om en bestemt type applikation og derudfra fastlægger et såkaldt baseline-niveau, som kan bruges til at estimere fremtidige projekter.

Undervisning i AllFusion Gen & GuardIEn

Jeg har undervist udviklere hos KMD i de grundlæggende dele i Gen & GuardIEn

Bistand med henblik på metrikmåling hos Danske Data A/S

Med mine erfaringer som Function Point optæller har jeg bistået med best practise i forbindelse med Danske Data skulle opbygge sit eget måleprogram.

Profil

Personlige oplysninger

Fødselsår: 1969

Nationalitet: Dansk

Civilstand: Gift med Pernille og har 4 børn sammen.

Jeg har siden 1996 haft arbejdsopgaver hos store mainframe-virksomheder over det meste af landet. Gennemgående for mit arbejde har været at tage udgangspunkt forretningen, og analysere og udvikle systemer som forretningen har efterspurgt. Jeg har stærke kompetencer til at agere som sparringspartner mellem forretning og it. Desuden kan jeg formidle træning i forbindelse med uddannelse og implementering af processer, værktøjer m.m. 

Med min cand. merc. i bagagen har jeg været med til i udviklingsprojekterne at åbne øjnene for "hardcore udviklerne" og vise hvilke forventninger forretningen har.

Gennem mine mange år i IT-branchen har jeg set faldgruber, som dårlige kravspecifikationer, skjult viden samt manglende domæneviden.

Derfor valgte jeg i 2009 at tage en Master i Professionel Kommunikation (MPK) for fremadrettet få nye værktøjer til mit arbejde.

De kompetencer jeg har tilegnet mig via MPK er bl.a.:

 • Mundtlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
 • Kommunikationsplanlægning
 • Forandringskommunikation
 • Organisationskommunikation
 • Dialogisk kommunikation
 • Kommunikation i nye medier
 • Politisk kommunikation

Work experience

Dec 2011Present

Infrastrukturansvarlig

Huset Markedsføring

Huset Markedsføring valgte at flytte sin IT-løsninger in-house igen.

Min opgave var at sikre mig, at deres nyindkøbte Navsion kørte problemfrit for bogholderi, annonceafdeling og medlemsservice.

I samarbejde med digital chef Annemarie Kirk skulle jeg gennemføre opgaverne indenfor planen

Ydermere skulle jeg konvertere mail-delen fra MS Outlook til Google Apps. I samarbejde med Apps People lykkedes det i forhold til planen.

Filserver skulle opstilles, så medarbejdere kan tilgå oplysninger både på kontor og ude i marken.

Tilknyttet som ektern IT-ansvarlig.

Feb 2012Present

Ekstern konsulent

JV ZMM

Ekstern IT administrator.

Har til opgave sørge for drift af windows servermiljø med tilhørende Back Office.

Oct 2012Present

Kampagneansvarlig

Venstre i Roskilde

I forbindelse med det forestående kommunalvalg være primus motor indenfor:

 • Design af valgmateriale
 • Ansvarlig for elektronisk profil - Facebook, hjemmesider m.m
 • Udarbejdelse af kampagneplaner
 • Pressekontakt.
Oct 2010Dec 2011

Tester og udvikler

VP Securities A/S

Min primære opgave var at teste portering af VP's kernesystemer fra udviklingsværktøjet AllFusion Gen (CA) til EGL (IBM). En trediepartsleverandør stod for selve kodeporteringen og VP skulle lave sammenligningstest af den konverterede kode.

Udviklede nye forretningsmæssige udtræk til datawarehouse

Anvendte værktøjer på projektet:

 • Jira
 • SharePoint
 • AllFusion Gen
 • EGL
 • DB2
 • TSO
 • JCL
Jan 2003Apr 2010

Seniorudvikler

Coop IT

2010

Leverandør AftaleOnlinePlus ForvaltningSortimentsstyring

FDB-systemer

Direct TCP/IP 

Emballagehåndteringssystem

OnlinePlus Målrettet kommunikation    

Mine primære opgaver var forretningsanalyse, datamodellering og udvikling. Via dialog med forretningen at finde den bedst mulige løsning.

Anvendte værktøjer på projekterne:

 • Datacom
 • AllFusion Gen
 • TestDirector
 • Erwin
 • GuardIEn
 • JCL
Aug 2001Dec 2002

Seniorkonsulent

Bankdata

Konvertering af pensionsrådgivningssystemet fra OS/2 til windows. Videreudvikling af forretningsmæssig tiltag til produktsalg af pensioner.

Anvendte værktøjer på projektet:

 • DB2
 • AllFusion Gen
 • JCL
Jan 2001Jul 2001

Seniorkonsulent

Bankdata

Udvikling af Interteller, som er et kassesystem. Min primære opgave var at kode. Ydermere at tilpasse systemet til et standard bankprinterløsning.

Anvendte værktøjer på projekterne:

 • AllFusion Gen
 • GuardIEn
 • JCL
 • DB2
Jun 2000Nov 2000

Seniorkonsulent

BEC

Tilpasning af kassesystem. 

Anvendte værktøjer på projektet:

 • AllFusion Gen
Nov 1999May 2000

Seniorkonsulent

Coop IT

Videreudvikling af medlemssystemet samt nyudvikling af et faktureringssystem Gofak.

Anvendte værktøjer på projektet:

 • AllFusion Gen
 • GuardIEn
 • JCL
 • Datacom
 • OLE-implementering til Gen
Sep 1998Oct 1999

Seniorudvikler

Bankdata

Udvikling af pensionrådgivningssystemet til version 2

Anvendte værktøjer på projektet

 • AllFusion Gen
 • GuardIEn
 • JCL
 • DB2
Aug 1997Aug 1998

Seniorudvikler

Coop IT

Udvikling af FDB's medlemssystem. Forgængeren til Coop's nuværende Coop Plus

Anvendte værktøjer på projektet:

 • AllFusion Gen
 • GuardIEn
 • JCL
 • Datacom
 • OLE-implementering til Gen
Nov 1996Aug 1997

Juniorkonsulent

Bankdata

Udvikling af pensionrådgivningssystem til Bankdata's medlemsbanker

Anvendte værktøjer på projektet

 • AllFusion Gen
 • GuardIEn
 • JCL
 • DB2

Virksomhedsreferencer

Portfolio

Education

Skills

ER modelling
UML
CA ERwin Data Modeler
Microsoft Visio
Use Case modeling
Business Process Management (BPM)
IBM Enterprise Generation Language (EGL)
IBM DB2 Query Management Facility (QMF)
TSO/ISPF
IBM DB2
JCL
CA AllFusion:Gen

Portfolio

Portfolio

Konsulenthuse

Interesser

Sponsorater

Certifications

2007Present

PRINCE2 Foundation

Mannaz

Created withVisualCV