Printing tool Download PDF

Pracovné skúsenosti

Jul 2012Jan 2014

Jednateľ

Fedrok  s.r. o.

V spoločnosti som zabezpečoval :

 • vedenie právnej agendy 
 • právne  rozbory a obchodná agenda  
 • finančná  agenda

Nov 2012Nov 2013

Referent burzovných operácii a zmlúv

Komoditná burza Bratislava a.s
 • administratívna  výpomoc 
 • obchodná agenda
 • vedenie  zmlúvnej agendy
 • archivacia dokumentov
 • prípava  rokovaní s klientmi  a obchodnými partnermi 
 •  analýza  vývoja burzových operácii  
 •  príprava  predzmlúvných  návrhov
 •  príprava  zmlúv a ich kontrola  pred podpisom
 •  kontrola  už  uzavretých  zmlúv
 •  kontrola jednotlivých obchodov

Aug 2002Jul 2012

obchodné vedenie  firmy 

Ing. Jozef  Fečko

vedenie obchodnej  agendy

Vzdelanie

Sep 2007Aug 2013

Právo a právna veda

Vysoká škola Janka Jesenského

Kurzy zamerané na :

 • Obchodné právo
 • Správne právo
 • Právo duševného vlastníctva
 • Dejiny práva
Aug 1998Sep 2002

Chemik

Stredná škola chemická Humenné
 • Kurzy zamerané na anorganickú a organickú chémiu.
 • Laboratorné testy prvkov. 
 • Teoretické vytváranie nových prvok a ich využitie v praxi

Technické znalosti

ASPI

expert

MS Windows

pokročilý uživateľ

Microsoft Office 

pokročilý uživateľ

Jazykové znalosti

slovenčina - rodný jazyk

čeština- expert

nemčina-mierne pokročilá

angličtina-začiatočník

Záujmy

 • cestovanie 
 • odborná literatúra 
 • šport
 • verejne dianie

Referencie

Ing. Ľudovit Scholtz

Generálný riaditeľ  Komoditná burza Bratislava. 

[email protected]

+421 907 723428