Download PDF

Work experience

Sep 1988Present

наставник разредне наставе

ОШ,,Никола Тесла" Кљајићево

Веома занимљив рад са децом.

Education

Portfolio