Printing tool Download PDF

Profil

Ansvarsfull och drivande som person. Att arbeta tillsammans med människor för att uppnå gemensamma mål med ödmjukhet och respekt är en självklarhet.

Jag är en nyfiken, ansvarsfull, driven, social och prestigelös kvinna som ständigt strävar efter förbättringar.Jag tar ansvar i och för mina grupper, arbetar strukturerat med motivationsanda. Har förmågan att både enskilt och i grupp hitta lösningar på problem. Våren 2011 avslutade jag 4 år av studier inom medieteknik, kommunikation och ledarskap som komplement till mina tidigare erfarenheter och kunskaper. Min målsättning är att fortsätta utveckla mig inom dessa områden och vill arbeta i miljöer där det finns möjlighet till det.

Nyckel ord som beskriver mig är:

Nyfiken - den som frågar får svar

Driftig - får saker gjorda

Kreativ - har lätt för att komma med nya idéer

Work experience

Jan 2006Dec 2006

Projekt:Teamledare/projektsamordnare

Poolia

Projekt:

Teamledare/projektsamordnare

Ett projekt som gick ut på att ta reda på den mest kostnadseffektiva lösningen när det gällde besöksbok mot företag. Två alternativa processer undersöktes och testades parallellt i olika regioner. Resultaten låg till grund för omorganisation.

20012005

Teamledare/webbkoordinator

Thorn Svenska AB

Teamledare: med personalansvar för 12 personer inom sälj och teknisk service.Webbkoordinator av Thorns Webbshop.

Säljare/webbkoordinator/teamledareHösten 2001 började jag som innesäljare där telefonen var det främsta arbetsredskapet på inkommande samtal. Rätt snart fick jag vara med att starta upp Thorns ”nya” hemsida samt ansvara för webbutiken, vilket innebar att jag  coachade och följde upp försäljningen av webborders.Under samma period tog jag över teamet ”teknisk service” en grupp på 12 personer som jag hade personalansvar över. Åren 2004-2005 slog vi ihop sälj och service till ett gemensamt team. Sommaren 2005 beslutade ledningen att flytta företaget ner till Köpenhamn. Där jag var en nyckelperson i hela nedläggningsprocessen av Stockholmskontoret.Webbkoordinator•Startade upp Thorns "nya" hemsida  •Lageransvarig. •Uppdatering av hemsidan. •Inköp av produkter. •Försäljning av finansiella tjänster.

Teamledare/avdelningschef•Ledde och utvecklade säljarna till ökad försäljning på webborders. Genom Utbildning utveckling av befintliga processer och rutiner•Ledde och utvecklade processer och rutiner för att underlätta det vardagliga arbetet mot kund.•Statistik och uppföljning av försäljningen.• Navision SuperUser •Rekrytering, anställning, avveckling, utvecklingssamtal, lönesamtal, schemaläggning, uppföljningssamtal, daglig statistikuppföljning på prestation och telefoni.•Statistik och Utveckling/ändring av telefonsystemet.•Ansvarade för reklamationer och försäkringsärenden.•Avvecklingen av teamet Teknisk service på KC.

20002001

Konsult

Proffice

Konsult på uthyrningen av kundservice till små och stora företag.

•Konsult på Uthyrningen av Kund Service till olika företag både korta och längre  uppdrag.•Reception.•Värdinna.•Växel.

19872000

Fritidsledare, vikarierande lärare

Huddinge kommun

Under min 13 år på kommunen han jag med många olika tjänster. Jag arbetade som barnskötare, fritidsledare, idrottslärare, vikarierande föreståndare, projektledare, och vikarierande lärare.

Exempel på Projektarbeten

Education

Diplom

IHM Business School

IHM Business SchoolGenom IHM Projektledning har jag utvecklat en bred, affärsmässig syn på projekt som arbetsmetod för att nå verksamhetens mål. Detta genom att ha tillämpat relevanta analys-, styrverktyg.Utbildningen ger 8 US Credits och där med Advanced Certificate.

Jan 2007Jan 2011

195p

Södertörns högskola

MDI (Människa Datorinteraktion) med inriktning mot retorik och sociologi. 195pInformatik A, B (45p)Medieteknik A, B, C (75p)Sociologi A (30p)Retorik A (30p)Webbpublicering/animering (15p)Utbildningen har gett mig kunskaper om produkter och system under utveckling anpassas till hur användare faktiskt beter sig. Jag har även fått kunskaper inom designmetodik, projektarbete, programmering, modellering, databaser, samt datakommunikation. Genom Sociologin har jag fått fördjupade kunskaper i mät och undersökningsmetodik. Retoriken har gett mig grundläggande färdigheter i skriftlig och verbal kommunikation.Under utbildningen har vi  vi arbetat i huvudsak i projektform, detta individuellt  eller i grupp, där jag mestadels har blivit utsedd till projektledare