Download PDF

Martina Tapper

Kommunikatör, innovatör & kommunikativ ledare

Work experience

Aug 2014Present

PR & media coordinator

SWEP International AB
Jan 2008May 2014

Kommunikationsansvarig/Communication Manager

NSR AB
Miljökommunikation och helhetsperspektiv på det strategiska kommunikationsarbetet samt ansvarade för att det blir en integrerad del av affärskartan. Ansvarade för personal, budget och planering, genomförande och uppföljning av kommunikationsinsatser. 2011 påbörjade jag uppbyggnaden av Kommunikationsenheten på NSR och började som handledare för tre traineer som ingick i traineeprogrammet Familjen Helsingborg. Därefter utökade jag kommunikationsenheten som till slut bestod av 3 heltidstjänster, en deltidstjänst och studenter, från utbildningen Strategisk kommunikation på Campus Helsingborg, som stödfunktioner. Det var en lärorik process som gav mig nya insikter i relationsskapande och coachning av medarbetare.
Mar 2005Aug 2009

Översättare/Translator

CBG
Översättning från slovenska till svenska för tekniska texter främst klassificering av varor och tjänster.
Sep 2006Jan 2008

Projekt- och Verksamhetsutvecklare/Project- and Business developer

Hyresgästföreningen
Initiera, utforma och genomföra olika projekt. Arbeta övergripande med utvecklingsavdelningens interna/externa i information. Delta i utbildningssatsningar samt ingå i påverkansgrupper.

Education

20022004

Master in social science, major communication

Lunds universitet
Tvåårig påbyggnadsutbildning Kunskaper om det strategiska arbetet med kommunikation, de praktiska och kreativa villkoren och hur man hanterar relevanta multimediaverktyg. Kurser: Kognition och kommunikation, skapande kommunikation, webbdesign, datorgrafik och layout, samhälle och kommunikation, video, kvalitativ metod, kvantitativ metod, examensarbete, specialiseringskurs.
19992002

Bachelor of Science (B.S.)

Lunds tekniska högskola / The Faculty of Engineering at Lund University
Treårig grundutbildning Kunskaper om det datorbaserade media- och kommunikationsområdet, design och konstnärlig gestaltning samt användarvänlighet. Kurser: Människa-media-interaktion, datorgrafik, bild och ljud, komposition, matematik, nätverksburen multimedia, arbetsmiljö, datanät, programmerin i Java, språk och grafisk design, rörliga bilder, multimediadesign, projekt,
20142014

Sveriges kommunikatörer
Kommunikativt ledarskap – att som kommunikatör leda chefen in i framtiden Syftet med detta nätverk är att skapa lärande kring området kommunikativt ledarskap idag och i framtiden. Dels öka förståelsen för vad chefen behöver, dels diskutera kommunikatörens roll och hur vi kan arbeta för att vara till störst nytta. 5 träffar under våren 2014
20132013

Marknadsföreningen i Helsingborg/Ledarforum
Exklusivt för medlemmar som är i en ledande befattning och/eller har personalansvar. Efter att ha deltagit i och avslutat MiH Ledarforum ska deltagarna ha uppnått en större trygghet i sig själva och samtidigt ökat insikten om det egna ledarskapet och ledarskap i allmänhet.
20122012

Advantum kompetens
2-dagars utbildning. Ny som chef är en chefsutbildning för dig som nyligen har blivit eller som snart ska bli chef. Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna chefsutbildning och dagarna ger en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer. http://www.advantumkompetens.se/utbildningar/ledarskap/ny-som-chef/
20112011

Kommunutbildning
1-dagsutbildning i lagar och rätt på sociala medier. - Den kommunala kompetensen - Grundlagsskydd . Ansvaret för externa inlägg - Upphovsrätt - Personuppgifter - Domännamn - Marknadsföring - Skadestånd
20032004

Kurs 80 timmar

University of Ljubljana/Faculty of Arts
Spåkkurs
20032004

University of Ljubljana/Faculty of Social Science
60 hours. The course introduces students to ever more present and urgent problem area of environmental protection in international community. International protection of environment is basically a political problem. International norms and standards for environmental protection are not forced upon community from the top, but are based on the consensus of states themselves. The course will be focusing on processes and relations involving different states, but also international organisations and other subjects from the field of international environmental protection. Priority will be given to key questions in the policy of international environmental protection.
20032003

5-poängs kurs

Malmö högskola
19981999

10-poängs kurs

Lunds universitet
19981999

10-poängs kurs

Lunds universitet
19971997

Simlärare

Svenska simförbundet - Skånesim
Grundutbildning steg 1 och 2 som bland annat innehöll livräddning och HLR.

Skills

Coaching Staff
Education
Advertising
Events Coordination
Events
Event Management
InDesign
Internal Communications
English
Marketing Strategy
Event Planning
Marketing Communications
Social Media
Public Relations
Strategic Communications