Martin Trajkovski

bacc. admin. public

Radno iskustvo

Work experience
Nov 2014 - Nov 2015

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE NA POSLOVIMA VIŠEG STRUČNOG REFERENTA

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, PU U PULI, TRG PORTARATA 4, 52100 PULA.

Savjetovanje stanaka i upućivanje na njihova prava i obveze pri pokretanju upravnih postupaka.

Praćenje i ažuriranje evidencije podataka obrtnika i pravnih osoba.

Provođenje kontrole uplate obveznih doprinosa pravnih osoba tijekom stečajnoga postupka.

Savjetovanje poduzeća u vezi prijavnih i odjavnih rokova.

Utvrđivanje staža i osnovice za osiguranike koji su podnijeli obavijest o namjeri odlaska u mirovinu ili zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu i prema potrebi, kontaktiranje sa javnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama u svrhu pribavljanja potrebne dokumentaciju u svrhu utvrđivanja istog.

Položen državni stručni ispit iz općeg i posebnog dijela za višeg stručnog referenta.

Aug 2008 - Jun 2014

OBRTNIK SEZONAC (01.08-31.01) / OBRT ZA TRGOVINU

ISTRIA TARTUFI, ČEPIĆ PURGARIJA 1, KRŠAN 52232.

Ispitivanje inozmenog tržišta te provjera boniteta inozemnih tvrtki koristeći razne izvore poslovne inteligencije.( http://www.dnb.com/, https://panjiva.com/ itd.)

Osmišljavanje i vođenje marketinške kampanje putem web stranice (https://www.istriatartufi.com) i društvenih mreža.

Ugovaranje svih uvjeta prodaje na inozemnom tržištu kojI se sastoji od svakodnevnog ispitivanja i praćenja opće slike tržišta te sukladno tome donošenja odluke o kreiranju cijena.

Svakodnevna dinamična suradnja sa klijentima, dobavljačima, inspekcijskim tijelima te špedicijom.

Prikupljanje propisane dokumentacije te certifikata potrebnih za izvoz. Vrlo dobro poznavanje carinske regulative inozemnih regulatornih agencija i tijela ovlaštenih za provođenje kontorle prehrambenih proizvoda. (US Food and Drug Administration, Canadian Food Inspection Agency, Australian Department of Agriculture and Water Resources.)

Konstantno praćenje rada konkurentskih tvrtki.

Vođenje i njegovanje baza podataka i priprema istih za daljnje postupanje.

Konstantno praćenje zakonodavne regulative te izvršavanje svih knjigovodstvenih obveza poslovanja; plaćanje obveza prema dobavljačima, obveza za obvezna osiguranja, poreze, prireze te razne oblike renti, predaje mjesečnih PDV i PDV K obrazaca, podnošenje godišnje prijave poreznog dohotka itd.

Jul 2011 - Oct 2011

POSAO PUTEM PROGRAMA STUDENSKE RAZMJENE

LUCAS STAKEHOUSE, 34-55 32ND ST, ASTORIA, NY 11106, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE .

Radnik u restoranu

May 2007 - Sep 2007

RADNI ODNOS / UGOVOR NA ODREĐENO

ABS, KUKURINI 22, PIĆAN 

Radnik na montaži ALU i PVC stolarije

Jun 2006 - Sep 2006

POSAO PUTEM UČENIČKOG SERVISA

VALAMAR RIVIERA D.D., HOTEL GIRANDELLA , RABAC.

Radnik u restoranu

OBRAZOVANJE

Education
Oct 2008 - Jun 2013

STRUČNI PRVOSTUPNIK JAVNE UPRAVE (Bacc. admin. public) 

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

HALIĆ 6 , 51000 RIJEKA.

STRANI jezici

Skills
3
NJEMAČKI JEZIK

B2

B2

B2

B2

B2

5
TALIJANSKI JEZIK

A2

A2

A2

A2

A2

8
ENGLESKI JEZIK

C2

C2

C2

C2

C2

Text Section