Printing tool Download PDF

bC. Martin Tomčányi

prax

Apr 2012Present

eventový koordinátor

MLADÁ SEREĎ

Koordinačné a marketingové aktivity aplikované na úrovni regionálnej organizácie pôsobiacej v neziskovom sektore. Organizovanie širokého spektra eventov v oblasti charity, kultúry a vzdelávania v mesačnej periodicite. Zabezpečenie komunikácie s inými organizáciami, školami a médiami. Jeden zo zakladateľov mládežníckej komunity, ktorá neskôr transformovala na združenie.

Sep 2014Present

redaktor, video produkcia

WOPSS.SK

Vykonávanie novinárskej činnosti v redakcii média, ktoré prináša príbehy šikovných Slovákov. Spracovanie rešerší, výroba autorských článkov, vykonávanie rozhovorov s respondetmi. Zriaďovanie video sekcie mediálneho portálu a pôsobenie v marketingovom tíme média.

Jan 2013Present

člen Akademického senátu FM PEVŠ

PANEUROPEAN UNIVERSITY

Účasť na rokovaniach a zasadnutiach zastupiteľského orgánu, schvaľovanie vnútorných predpisov, vyjadrovanie sa k požiadavkám a potrebám študentov.

Sep 2014Nov 2014

marketingový pracovník

AB autosklo

Príprava a zabezpečenie základných reklamných produktov a promotérskych aktivít.

Jun 2011Mar 2012

čašník, rozvoz jedál

PIZZERIA AB

Komplexná starostlivosť a komunikácia so zákazníkmi v gastronomickom zariadení.

Jan 2008Apr 2011

predseda Študentskej rady GVMS

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi

Obhajovanie záujmov študentov,  informovanie o akciách pripravovaných v spolupráci s vedením školy, podpora podnetov a nápadov zo strany študentov na organizáciu a chod školy.


ĎALŠIE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  • Stáže v televíziach TA3 a TV Markíza - krátkodobé zaškolenie v oblasti novinárskej činnosti v redakciách televíznych spravodajstiev.
  • Komunitné centrum PRIESTOR  - kooperácia troch organizácií, ktoré spolu budujú od roku 2015 komunitné  stredisko v meste Sereď.
  • Medailón Pavla Hudíka - asistent produkcie pri výrobe audiovizuálneho publicistického diela o Pavlovi Hudíkovi, ktorý sa výrazným spôsobom pričinil o rozvoj literárneho rozhlasového vysielania.
  • Dobrovoľnícke aktivity pri prezidentskej kampani Andreja Kisku - zapojenie sa do dobrovoľníckeho programu prezidentského kandidáta Andreja Kisku, pomáhanie pri propagačných aktivitách
  • Príprava častí predvolebnej kampane pre kandidáta na primátora mesta - organizovanie predvolebného mítingu, produkcia a výroba predvolebného spotu
  • Tour dokumentácia pre hudobného interpreta - video dokumentácia a následné spracovanie tour debutového sólo albumu hiphopového interpreta Supu, ktorý vyhral cenu Radio Head Awards za nahrávku roka 2014.

vzdelanie

2015Present

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

PANEUROPEAN UNIVERSITY

Marketingová komunikácia

20122015

BAKALÁRSKY STUPEŇ

PANEUROPEAN UNIVERSITY

Mediálna a marketingová komunikácia

20062011

GYMNÁZIUM

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi

Všeobecné gymnázium

Jazykové schopnosti

6
Anglický jazyk

mierne pokročilá úroveň

softvérové a webové ZRUČNOSTI

Organizácia tímov na webe:  Trello.com

Video produkcia: Adobe Premiere Pro, Final Cut

Využitie sociálnych sietí na marketingové účely: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube

Operačné rozhrania: Macintosh, Windows

Základné administratívne balíky: iWork, Office

VODIČSKÝ PREUKAZ

SKUPINA B, 100 000 km