bC. Martin Tomčányi

prax

Work experience
Apr 2012 - Present

eventový koordinátor

MLADÁ SEREĎ

Koordinačné a marketingové aktivity aplikované na úrovni regionálnej organizácie pôsobiacej v neziskovom sektore. Organizovanie širokého spektra eventov v oblasti charity, kultúry a vzdelávania v mesačnej periodicite. Zabezpečenie komunikácie s inými organizáciami, školami a médiami. Jeden zo zakladateľov mládežníckej komunity, ktorá neskôr transformovala na združenie.

Sep 2014 - Present

redaktor, video produkcia

WOPSS.SK

Vykonávanie novinárskej činnosti v redakcii média, ktoré prináša príbehy šikovných Slovákov. Spracovanie rešerší, výroba autorských článkov, vykonávanie rozhovorov s respondetmi. Zriaďovanie video sekcie mediálneho portálu a pôsobenie v marketingovom tíme média.

Jan 2013 - Present

člen Akademického senátu FM PEVŠ

PANEUROPEAN UNIVERSITY 

Účasť na rokovaniach a zasadnutiach zastupiteľského orgánu, schvaľovanie vnútorných predpisov, vyjadrovanie sa k požiadavkám a potrebám študentov.

Sep 2014 - Nov 2014

marketingový pracovník

AB autosklo

Príprava a zabezpečenie základných reklamných produktov a promotérskych aktivít.

Jun 2011 - Mar 2012

čašník, rozvoz jedál

PIZZERIA AB

Komplexná starostlivosť a komunikácia so zákazníkmi v gastronomickom zariadení.

Jan 2008 - Apr 2011

predseda Študentskej rady GVMS

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi

Obhajovanie záujmov študentov,  informovanie o akciách pripravovaných v spolupráci s vedením školy, podpora podnetov a nápadov zo strany študentov na organizáciu a chod školy.


ĎALŠIE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  • Stáže v televíziach TA3 a TV Markíza - krátkodobé zaškolenie v oblasti novinárskej činnosti v redakciách televíznych spravodajstiev.
  • Komunitné centrum PRIESTOR  - kooperácia troch organizácií, ktoré spolu budujú od roku 2015 komunitné  stredisko v meste Sereď.
  • Medailón Pavla Hudíka - asistent produkcie pri výrobe audiovizuálneho publicistického diela o Pavlovi Hudíkovi, ktorý sa výrazným spôsobom pričinil o rozvoj literárneho rozhlasového vysielania.
  • Dobrovoľnícke aktivity pri prezidentskej kampani Andreja Kisku - zapojenie sa do dobrovoľníckeho programu prezidentského kandidáta Andreja Kisku, pomáhanie pri propagačných aktivitách
  • Príprava častí predvolebnej kampane pre kandidáta na primátora mesta - organizovanie predvolebného mítingu, produkcia a výroba predvolebného spotu
  • Tour dokumentácia pre hudobného interpreta - video dokumentácia a následné spracovanie tour debutového sólo albumu hiphopového interpreta Supu, ktorý vyhral cenu Radio Head Awards za nahrávku roka 2014.

vzdelanie

Education
2015 - Present

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

PANEUROPEAN UNIVERSITY

Marketingová komunikácia

2012 - 2015

BAKALÁRSKY STUPEŇ

PANEUROPEAN UNIVERSITY

Mediálna a marketingová komunikácia

2006 - 2011

GYMNÁZIUM

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi

Všeobecné gymnázium

Jazykové schopnosti

Skills
7
Anglický jazyk 

mierne pokročilá úroveň

softvérové a webové ZRUČNOSTI

Organizácia tímov na webe:  Trello.com

Video produkcia: Adobe Premiere Pro, Final Cut

Využitie sociálnych sietí na marketingové účely: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube

Operačné rozhrania: Macintosh, Windows

Základné administratívne balíky: iWork, Office

VODIČSKÝ PREUKAZ

SKUPINA B, 100 000 km