Printing tool Download PDF

Rezime

- Ozbiljan, odgovoran vozač sa višegodišnjim iskustvom kako u domaćem tako i u međunarodnom transportu.
- Veoma dobro poznavanje mreže puteva na Balkanu i Istočnoj Evropi.
- Odlično poznavanje saobraćajnih zakona i zakona u teretnom prevozu i poštovanje istih.
- Poznavanje rada sa taho listićima kao i sa karticom tahografa.
- Poznavanje procedura i dokumentacije za prelazak granica.
- Poznavanje robne, izvozne/uvozne i transportne dokumentacije.
- Čist vozački dosije.

Radno iskustvo

Jul 2013Present

Vozač teretnog vozila u međunarodnom transportu

Kovačević Transport Doo
 • Prevoz robe teretnim vozilom sa poluprikolicom / hladnjačom u međunarodnom transportu: Rusija, Poljska, Turska, Latvia, Litvanija, Slovačka, Mađarska, Češka, BiH, Srbija;
 • Kontrola utovara i istovara robe.
 • Kompletiranje i predaja dokumentacije za carinjenje na graničnim prelazima i na mestu rascarinjenja.
 • Popunjavanje međunarodnih dozvola za transport ili CEMT-a.
 • Vođenje evidencije o troškovima, gorivu itd, popunjavanje troškovnika.
 • Popunjavanje putnog naloga, uredno dokumentovanje taho listića.
 • Pracenje stanja i uplate putarina (Hu-Go, viaTOLL, OBU, BelToll, HGS).
 • Poznavanje i poštovanje zakona/zabrana u teretnom saobraćaju u datim državama.
 • Veoma dobro poznavanje puteva i planiranje optimalnih ruta.
Apr 2013Jun 2013

Vozač teretnog vozila u međunarodnom transportu

Full Trade doo
 • Prevoz robe teretnim vozilom sa poluprikolicom - ceradom na relaciji Srbija - Hrvatska.
Oct 2010Apr 2013

Vozač teretnog vozila u međunarodnom transportu

TRA-DUGA doo Sombor
 • Dostava robe po utvrđenim rutama teretnim vozilom sa poluprikolicom - cerada u međunarodnom transportu: Crna Gora, Makedonija, Bugarska, BiH, Hrvatska, Slovenija.
 • Nadzor utovara i istovara robe.
 • Materijalno zaduženje i razduženje preuzete robe.
 • Priprema i pribavljanje potrebne prateće dokumentacije (putni nalog, otpremnica, prijemnica, povratnica, zapisnik i dr.)
 • Drugi poslovi u skladu sa nalogom neposrednog rukovodioca (prijem, skladištenje, pakovanje i izdavanje robe)
Mar 2008Dec 2008

Vozač autobusa / kondukter u unutrašnjem prevozu

Severtrans AD
 • Prevoz putnika na međugradskim linijama: Sombor – Novi Sad – Beograd; Sombor – Soko Banja; Sombor – Vrnjačka Banja.
 • Prodaja i naplata karata u autobusu.
 • Specifikacija prometa i predaja pazara.
 • Kontrola vozila i održavanje čistoće.

Strani jezici, rad na računaru

Engleski
Ruski
Microsoft Windows
Microsoft Office
Internet

Certifikati

Jan 2002Present

Vozačka dozvola B, C, D, E kategorije

MUP RS
Jul 2013Jul 2018

ADR driver training certificate

Uprava za transport opasnog tereta
Apr 2013Apr 2018

Kartica vozača / Driver card

Agencija za bezbednost saobraćaja

Lične karakteristike

 • Odgovoran,
 • Komunikativan,
 • Ažuran,
 • Pouzdan,
 • Samoinicijativan.