Марија Ристић

Марија Ристић

Work experience

Work experience
Sep 2004 - Present

Професор историје

ОШ "Стефан Немања" Ниш
2006 - 2009

професор историје и наставник грађанског васпитања

ОШ „Чегар“ Ниш
2007 - 2008

наставник грађанског васпитања

ОШ “Бубањски хероји“ Ниш

Education

Education
Oct 1999 - Jun 2004

Професор историје

Филозофски факултет у Нишу

Skills

Skills

Испит за лиценцу за наставника

Положен испит за лиценцу за наставника у Београду, марта 2008. у ОШ " 20. октобар" на Новом Београду, и у Министарству просвете.

Оспособљена за индивидуални и тимски рад

Одлично се сналазим у свакој врсти посла, било да је у питању индивидуални рад или групни и тимски рад.

Наставник грађанског васпитања

Квалификована да држим часове грађанског васпитања ученицима 5. и 6. разред основне школе, на основу Потврда о савладаном програму обуке за ГВ5 и ГВ6.

Остали облици стручног усавршавања

-Примена ИКТ у самозапошљавању, електронски курс, Дигитална агенда и Електронски факултет у Нишу, јануар 2012.

-Практични аспекти електронског учења, електронски курс, Дигитална агенда и Електронски факултет у Нишу, јануар 2012.

-Вебинар -Лидерство, предузетништво, следбеништво - нове парадигме професионалног развоја

Славица Јурић, Југослава Лулић, Образовно окружење-професионални развој, октобар 2011.

-Вебинар - Воки - алат за креирање аватара и снимање говора и његова примена у настави, Нада Пуртић, Образовно окружење-професионални развој, новембар 2011.

Познавање страних језика

-Енглески језик, ниво познавања А2

-Немачки језик, учила у средњој школи 4 година, најнижи ниво познавања

Информатичка писменост

-Интернет

-MS Office(Word, Power Point, Outlook)

-Платформа за учење на даљину –Мооdle

-Програми и апликације за комуникацију и сарадњу преко интернета-Skype, Windows Live, Facebook, Twitter, Wordpress

Certifications

Certifications
Mar 2012 - Present

Blog, twitter i facebook

Образовно креативни центар
Nov 2011 - Jan 2012

Електронски наставни материјали

Абакус
Nov 2011 - Jan 2012

Примена e-learning мртода наставе у образовању

Абакус
Oct 2011 - Nov 2011

Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

ШОСО „Милан Петровић“ Нови Сад