Download PDF

Maria Sahlström

Student, study- and career guidance

Work experience

Mar 2015Present

Studentambassadör

Malmö University
Som studentambassadör för Malmö högskola åker jag ut på utbildningsmässor och gymnasieskolor runt om i Sverige och informerar om Malmö högskolas utbildningar och hur det är att studera där.
Sep 2013Present

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) /praktik

I studie- och yrkesvägledarprogrammet ingår totalt 17-veckors verksamhetsförlagd utbildning på olika verksamheter som på olika sätt berör studie- och karriärvägledning. För mig har det inneburit erfarenhet både på en av Malmös största gymnasieskolor, Pauliskolan, en vuxenutbildning i Ronneby samt Arbetsförmedlingen i Malmö. I slutet av detta år ska jag ha VFU på Arbetsförmedlingen i Ronneby samt i början av nästa år ska jag ha VFU på Högskolan i Kristianstad.Jun 2013Present

Vårdbiträde inom förstärkt hemtjänst

Malmö stad
För närvarande timanställd. Tidigare semestervikariat sommar 2013 och 2014. Arbetet har utöver sedvanliga arbetsuppgifter inneburit ansvar att närvara vid vårdplaneringar i hemmet när vårdtagare har kommit tillbaka från sjukhus. Det har också inneburit att vara kontaktperson för vårdtagare.
Oct 2015Nov 2015

Studie- och yrkesvägledare

Eductus

Ett kortidsvikariat som studie- och yrkesvägledare på ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning. Min befattning har inneburit samtal med deltagare inom Stöd och matchning gällande framtida studie- och yrkesmöjligheter.

Education

Aug 2013Jun 2015

Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance

Malmö Högskola

En bred utbildning som ger kunskap om vad som påverkar människor i val och väljande. Centrala teoretiskta utgångspunkter från sociologi, psykologi, socialpsykologi och karriär- och vägledningsteorier.

Centrala färdigheter som fås under utbildning är; samtalsmetodik; motiverande-, lösningsfokuserade- och coachande samtal. Att kunna utföra gruppvägledning. Presentationsteknik kring att informera för olika målgrupper om tema som berör val och väljande.

Aug 2012Jan 2013

Turism- och resemarknadsföring

Groupe ESC Troyes

Utbytestermin HT 2011

Aug 2009Jun 2012

Degree of Bachelor of Culinary Arts and Meal Science

Högskolan Kristianstad

En fil. kand. i huvudområdet mat- och måltidskunskap. Kunskaper som har fåtts under utbildning är att utveckla en produkt från idé till verklig slutprodukt. Kunskaper om matlagningsteknik, hur olika matlagningsmetoder påverkar olika råvaror. Livmedelskunskap, näringslära samt gestaltning av matupplevelser samt VFU. Jag utförde min VFU på Regional matkultur Småland och intervjuade företag inom nätverket och sammanställde en rapport om Smålands matkultur som ett varumärke.

Sep 2008Jan 2009

Turismvetenskap A 30hp

Linnéuniversitetet


Portfolio

Portfolio

Text Section