Descargar PDF

Work experience

2017actualitat

Supervisora d'actes

Magma Cultura

Supervisió d'actes al Caixaforum Tarragona i substitucions puntuals a front office del Centre

2017actualitat

Auxiliar serveis

Grup Barna Porters

Atenció a l'usuari, taquillera, personal de sala a diferents espais culturals de Tarragona. Regidoria d'espai al Festival Tàrraco Viva a les edicions del 2017 i 2018

20112018

Responsable de Seu d'exàmens de la UOC

Produccions Grau-Peiró SL

Coordinació logística de la seu d'exàmens de la Universitat  Oberta de Catalunya a Reus. Atenció als estudiants, coordinació del personal, logística i gestió d'incidències

Edicions de Gener i Juny

20162016

Taquillera

La Traca espectacles

Taquillera i suport Tiquets al Festival d'Estiu de Tarragona

20142015

Taquillera

The Project Musical Comapany SL

Taquillera i suport de Tiquet als Festiva ETC de Tarragona 

20122012

Personal d'Aula

Produccions Grau-Peiró SL

Personal d'aula a les Proves d'accès a la Universitat per majors de 25 i 45 anys. Servei per a la Universitat Oberta de Catalunya 

20092009

Administrativa

Col·legi Oficial de Llincenciats en Filososfia i Lletes i Ciències de Catalunya

Tasques administratives, difussió i organització de cursos, atenció al Col·legiat a la Delegació de Tarragona

20082012

Auxiliar Arxiu i Hemeroteca

Fundació Caixa Tarragona

Diferents tasques a l'arxiu. Catalogació, actualització de catàleg i bases de dades, atenció a l'usuari a travès del web i presencialment tant a la sala de lectura com a la d'informàtica.

Per diferents substitucions i contractes temporals

20082010

Personal de Suport a les proves d'avaluació de la UOC

Select Recursos Humanos ETT SAU

Suport als examinadors de les proves d'avaluació final de semestre a la seu d'exàmens de la UOC a Reus

Edicions de gener i juny

20072007

Traductora

Getinsa Ingenieria SL

Tasques de traducció  de la documentació del castellà al català

Contracte de duració determinada

20072007

Correctora

Edicions Valls Comunicació S.L

Correccions a les publicacions El Vallenc, La Nova Conca i L'Opció

Substitució per vacances

Altres activitats

2007-actualitat Secretaria Associació  El Til·ler

2007-2010 Col·laboradora a la revista La Tinença

2005-2008 Professora de Classes Particulars a estudiants d'ESO

Aptituds

Coneixements d'ofimàtica

Coneixements d'internet

Xarxes Social

Treball en equip

Lideratge

Organització

Formació acadèmica

sep 1994jun 1999

BUP i COU

IES Joaquim Bau

Formació complementària

Certificat de Nivell C de Llengua Catalana

4t Curs de la Llicenciatura de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili (Pla d'estudis 2001)

Curs-Taller Primers auxilis impartit per Creu Roja Barcelona (desembre 2012, 4h)

Llengües

Català: Llengua materna

Castellà: Llengua Materna

Francès: Escrit i llegit. Parlat coneixements bàsics

Anglès: Coneixements bàsics

Dades complementàries

Permís de conduir B i vehicle propi

Disponibilitat total i inmediata