Descargar PDF

Experiència professional

oct 2006ene 2015

Mestra d'Educació Especial

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Mestra d'Educació Especial en escola ordinària amb alumnes amb    dificultats d'aprenentatge.

Mestra d'Educació Especial en un CAEP, amb infants amb   risc social.

Tutora USEE, treballant amb alumnes amb trastorn generalitzat del desenvolupament, deficiència intel·lectual, auditiva i motriu.

Tutora Aula d'Acollida ensenyant català a l'alumnat    immigrant nouvingut.

COMPETÈNCIES DESENVOUPADES:

 • Avaluació inicial del nivell de coneixement de l'alumne, per determinar les seves necessitats educatives  i establir el punt de partida de la intervenció.
 • Adaptació dels objectius i continguts d'aprenentatge a les caracterísitques personals de l'alumnat (elaboració d'adaptacions no significatives i Plans Individualitzats).
 • Elaboració de materials adapatats, manipulatius  i diversificats per facilitar l'aprenentatge dels alumnes respecte els objectius proposats.
 • Valoració final dels objectius assolits per l'alumnat.
 • Treball a partir d'ensenyament multinivell.
 • Coordinació i col·laboració amb les famílies i altres professionals que atenen l'alumnat.

Formació acadèmica

feb 2015

Màster universitari en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge

Universitat Oberta de Catalunya
20002006

Diploma de mestra d'Educació Especial

Universitat Rovira i Virgili

Idiomes

 • Català: llengua materna
 • Castellà: nivell alt
 • Anglès: nivell bàsic

Coneixements d'Informàtica

 • Ofimàtica (word, excel, acces).
 • Creació de pàgines web.
 • Edició de materials amb Wiki.
 • Coneixement bàsic de la PDI.

Informació addicional

 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixementes en valorar les necessitats personals i educatives, proposar plans d'actuació i elaboració de materials adaptats.
 • Constància i implicació en el treball.
 • Voluntariat fent acompanyament a la Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans.
 • Classes particulars de matemàtiques, català i logopèdia a un infant amb autisme.

Altres dades

 • Permís de conduir B i vehicle propi.
 • Incorporació total i immediata.
 • Disposada a desplaçar-me per motius laborals.

Sección de Texto