Printing tool Descargar PDF

Resum

..

Formació i estudis

2016

Grau en Enginyeria Mecànica

Universitat Politècnica de Catalunya, UPC

Escola Universitària d'Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona, EUETIB

Treball de Fi de Grau: Disseny d'una bicicleta de muntanya amb doble suspensió

http://upcommons.upc.edu/handle/2117/83335

Idiomes

Anglès

Nivell mitjà

Coneixements d'informàtica

SolidWorks

Disseny 3D, plànols, simulació i animació

GID

Anàlisi per elements finits

Autocad

Interpretació i generació de plànols

ANSYS Fluent

Simulacions CFD

Microsoft Office

Word, Excel, Power Point

Experiència laboral

20082016

Cambrer i ajudant de cuina

Restaurant "Els Fogons"


Altres dades d'interès

Permís de conducció B1

Disponibilitat per viatjar

Coneixements en l'àmbit de la impressió 3D i en programació d'operacions CNC

Experiència com a mecànic en un taller de bicicletes i com a professor de classes de reforç