• Barcelona
Marc Busquets Sáez

Marc Busquets Sáez

Graduat en enginyeria industrial mecànica

Formació i estudis

Education

Grau en Enginyeria Industrial mecànica

2010 - 2015
Universitat Politècnica de Catalunya

Escola Universitària d'Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona

Idiomes

Certifications

Anglès

Nivell bàsic A2-B1 (Batxillerat)

Català i castellà

Llengües maternes

Coneixements d'informàtica

SolidWorks: Nivell avançat en disseny 3D, plànols, simulació i animació

GID: Nivell usuari en anàlisi per elements finits

Autocad: Nivell bàsic en interpretació i generació de plànols

ANSYS Fluent: Nivell bàsic en simulacions CFD

CYPE: Nivell bàsic en dimensionament d’estructures metàl·liques

CNC: Nivell bàsic en programació d’operacions per control numèric

Programació: Nivell bàsic en llenguatge C i Pascal

Microsoft Office: nivell usuari – avançat (Word, Excel, Power Point)

Altres dades d'interès

Permís de conducció B1

Coneixements en l'àmbit de la impressió 3D

Experiència com a cambrer i ajudant de cuina en el negoci familiar durant els períodes festius