Download PDF

Манол Въздържанов

Заместник-управител

Трудов стаж

ОКТ 2016СЕГА

Заместник-управител в търговска верига Фантастико

ВАНХОЛДИНГ ЕООД

Отговорност за цялостното състояние, дейност и развитие на магазина
Връзки с фирмени представители и служители
Изготвяне на заявки и приемане на стока, контрол над движението на стоките .
Провеждане на интервюта и инструктажи, наемане на персонал
Инкасиране на реализирания оборот

МАРТ 2015ЮНИ 2016

Дилър на бензиностанция

Ромпетрол България

Предлагане на условия и сключване на договори с нови корпоративни клиенти
Връзки с фирмени представители и служители
Спазване и прилагане на фирмената политика
Приемане на горива и стоки, поддържане изправността на техническите системи и дистанционно отстраняване на възникнали повреди
Комуникация с поддържащи фирми, централен офис и регулаторни органи
Провеждане на интервюта и наемане на персонал
Инкасиране на реализарания оборот

ЮЛИ 2010МАРТ 2015

Управител

Ромпетрол България

Комуникация с настоящи и привличане на нови клиенти
Изготвяне на заявки и поддържане на складови наличности
Следене за техническата изправност на съоръженията
Комуникация с регулаторни органи: Държавна Метрология, РИОСВ, Пожарна
Провеждане на обучения, инструктажи и интервюта за работа
Изготвяне на работни графици

ДЕК 2010ЮЛИ 2013

Касиер

Ромпетрол България

Предлагане на подходящи промоционални оферти, в зависимост от типа, желанията и особеностите на всеки клиент
Работа с търговски софтуер (Орпак) и ПОС терминал
Следене наличностите на предлаганите продукти

ФЕВ 2010ДЕК 2010

Форкорт

Ромпетрол България

Предлагане на промоционални продукти и услуги

ЮЛИ 2008МАРТ 2009

Монтажист климатична и вентилационна техника

Виншан ЕООД

Монтаж, поддръжка и профилатика на  предлаганите системи

Образование

20142018

Бакалавър

СА "Д.А. Цанов"

Маркетинг