Printing tool Download PDF

PROFILUL PERSONAL 

Studentă a Academiei de Studii Economice,București(România),dețin deosebite abilități de comunicare,dobândite in urma participării la diverse ședințe din cadrul facultății,spirit de echipă și capacitatea de adaptare extrem de rapidă.

Educație si formare

20052007

Diploma de Master

Academia de Studii Economice,București (România)

Facultatea de Administrație si Management Public,Resurse Umane

20052005

Certificat IELTS

Limba engleză

Nivel avansat

20002004

Diplomă de licenţă

Academia de Studii Economice,București (România)

Facultatea de Administrație si Management Public,Resurse Umane

19951999

Diploma de bacalaureat

Colegiul Național "Ion Luca Caragiale",Ploiești (România)

Profilul filologie,Uman

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

20102012

Asistent Resurse Umane

Eurodeal,București(România)

-Asigurarea evidenței angajaților

-Gestionarea  dosarelor personale ale angajatilor

-Intocmirea dosarelor de pensionare

20072009

Intership Resurse Umane

Capgemini

-Gestionarea bazelor de date

-Participare la interviuri

Competențe personale

Limba(i) maternă(e)

Română

Limbi străine cunoscute

Spaniolă - Nivel B2

Engleză-Nivel C2 

Diploma IELTS

Competenţe de comunicare

-Competențe foarte bune de comunicare datorate domeniului resurse umane

-Capacitate de convingere datorată participării la ședințe

Competenţe organizaţionale/manageriale

-Leadership(în prezent coordonez o echipă de 7 persoane)

-Familiarizarea cu instrumentele financiare specifice domeniului resurselor umane.

Competenţe informatice 

-Cunostinte in programele:Microsoft Word,Excel,Power Point,Project.

Alte competenţe

-Spirit de echipă

-Pasiunea pentru lectură

-Dorința de a-i asculta si ajuta pe cei din jur

Permis de conducere

B

ANEXE