Download PDF

Súhrn

Absolvoval som ako inžinier na Technickej Univerzite v Košiciach. Čakám na novú príležitosť v spoločnosti, ktorá pôsobi v oblasti dopravy. Je pre mňa dôležité pracovať v tomto obore, pretože by som bol rád ak by som mohol uplatnit svoje vedomosti aj v praxi.. Som cieľavedomý a pracovitý. Som otvorený každej pracovnej príležitosti a taktiež ochotný sa zdokonaľovať a učíť sa novým veciam.

Pracovná história

20122014

Pracovník na stavbe

Happy 2B - Estate ApS, Denmark
  • prerábanie interierov a exterierov 
20112011

Pracovník v produkcii

Majgren Holding Af 1940 ApS, Denmark
  • produkcia drevených peletiek, určených na vykurovanie domácností 
20052007

Pracovník na stavbe

Antares Construction LTD, England
  • prerábanie interierov a exterierov

Vzdelanie

20122015

Inžinier v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Technická Univerzita v Košiciach

Študijny program: Riadenie dopravy surovín

20082012

Bakalár v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Technická Univerzita v Košiciach

Študijny program: Riadenie dopravy surovín

20042008

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu in Humenné


Zručnosti

Ms Office

pokročilý

3D Grafický softvér Proengineer 

stredne pokročilý

Grafický softvér autoCAD

stredne pokročilý

Anglický jazyk

pokročilý

Nemecký jazyk

začiatočník

Poľský jazyk

stredne pokročilý

Sociálne schopnosti a zručnosti

komunikácia v tíme výskumníkov (počas výskumnej časti diplomovej práce), spolupráca v rámci tímu

Organizačné schopnosti a zručnosti

programovanie a riadenie činnosti s ostatnými kolegami počas výskumnej časti diplomovej práce

Vodičský preukaz

kat. B - aktívny vodič

Ostatné aktivity

šport, fitness, varenie