Printing tool Download PDF

Resumé

Jeg brænder for sygepleje og for at være en del af et fagligt kompetent personale. For at yde den optimale sygepleje, ser jeg forståelse for det hele menneske, som et meget vigtigt element. Jeg er dygtig til at danne relationer med patienter og pårørende. Desuden er jeg en team-player, som formår at indgå i et tværfagligt samarbejde. 

Uddannelse

20122016

Bachelor i sygepleje

UCN Aalborg

I min bachelor opgave undersøgte og beskrev jeg problemstillingen: "Pårørendeinddragelse i forbindelse med overflytning af patienten fra intensiv afdeling til stamafsnit". Jeg havde fokus på de pårørendes oplevelser af overflytningen, og hvordan sygeplejersken kunne yde omsorg til disse. Projektet tager udgangspunkt i mine egne kliniske erfaringer fra sidste praktik ophold på intensiv afdeling 103 ASN. 

20082011

Student

Nørresundby Gymnaisum
Bestået engelsk, samfundsfag og idræt på A-niveau samt biologi og tysk på B-niveau.

Erhvervserfaring

2016Nu

Neurologisk Sygeplejerske

Neuro Enhed Nord Frederikshavn Sygehus

Efter endt uddannelse fik jeg med det samme en fuldtidsstilling på Neuro Enhed Nord, som er en neurologisk rehabiliterings afdeling for patienter med modrate til svære skader efter apopleksi. Her arbejdes stærkt tværfagligt for at give patienten den bedste behandling. Ydermere er pårørende inddragelse samt samtale med disse en stor del af hverdagen. 

20142016

Sygeplejerskevikar

Vikarkontoret Aalborg

Vikar på forskellige afdelinger. Jeg har både haft dag-, aften- og nattevagter 

20142015

Hjælper på boform for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Astrupparken

Boform for senhjerneskadede voksne med tilhørende psykiske problemer.
Her stod jeg selvstændigt for alt pleje samt planlægningen af deres hverdag.

20132014

Personlig hjælper hos spastisk lammet borger

Privat person

Borgeren led af KOL, universel spastisk lammelse, voldsom søvnapnø og store sociale problemer. Jeg stod for planlægningen og udførslen af den daglige pleje 24 timer af gangen, hvilket indebar et kæmpe ansvar. Her gjorde jeg brug af min evne til at observere selv små forandringer, for at være på forkant i forhold til udvikling af komplikationer.

20142014

Aalborg Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Transskribent for forskningsprojekt vedrørende [email protected]

20112012

Jysk Telemarketing

Sælger

Varetagelse af salg, meresalg og gensalg af onlineannoncer. Her stod jeg bl.a. for oplæring af nye kolleger.

Praktik

20152015

Intensiv Afdeling 103 - Aalborg Universitetshospital

Modul 11 + 12

Min afsluttende praktik . Jeg havde selv søgt om netop dette praktiksted, og fik pladsen.

Arbejdsopgaver:

 • Planlægning og koordinering af sygepleje
 • Medicinadministration 
 • Arteriepunktur 
 • Personlig pleje
 • Information til pårørende
 • Tæt observation og handling ved akut opståede problematikker 

Opnåede kompetencer: 

 • Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med patienterne.
 • Medicinadministration
 • Tværfagligt samarbejde 
 • Koordination og planlægning af dagligdagen for patienten, både med henblik på undersøgelser, blodprøvesvar og døgnrytmeplan.
 • Viden og varetagelse af sygeplejen ved sonder, sårpleje, decubitus profylakse, immobilisering, personlig hygiejne og hyppige værdimålinger.   
 • Viden om kompleks sygepleje og diverse sygdomme
 • Information til patient og pårørende
 • Stuegang samt rapportgivning til vagthold
20142014

Barselsgang - Aalborg Universitetshospital

Modul 11 

Grundet en knæoperation, måtte jeg afbryde mit modul 11. 

Arbejdsopgaver:

 • Information til kvinden inden kejsersnit
 • Hjælp til amning
 • Samtale med kvinden om fødsel, efter og kommende tid.
 • Observation af barnet

Opnåede kompetencer: 

 • At styrke moderen i den nye rolle som mor
 • Ammeteknikker
 • Viden om spædbørn og gynækologi 
 • Komplikationer før, under og efter fødsel
20132013

Hjemmeplejen Vester Hassing - Aalborg Kommune

Modul 6

Arbejdsopgaver:

 • Sårpleje
 • Medicindosering
 • Palliativ pleje

Opnåede kompetencer: 

 • Læren om det hele menneske
 • Viden om sår. 
 • Viden om KOL, demens, alkoholisme, diabetes, cancer( og hjertesygdomme
20132013

Boform i Brovst (socialpsykiatri) - Jammerbugt Kommune

Modul 8

Arbejdsopgaver:

 • Observation og pleje af psykisk syge
 • Medicingivning
 • Planlægning af borgerens hverdag

Opnåede kompetencer: 

 • Læren om psykiske sygdomme og sygeplejen hertil
 • Medicinadministration 
 • Planlægningens betydning for psykisk syge
20122012

Kardiologisk afdeling S2 - Aalborg Universitetshospital

Modul 2+4

Arbejdsopgaver:

 • Information til patienten om kommende operation/behandling
 • Observation præ- og postoperativt 
 • Sygepleje til patienten inden operation

Opnåede kompetencer: 

 • Læren om vigtigheden af søvn/hvile
 • Febersymptomper
 • Kommunikationens virkemidler