Download PDF

Resumé

Jeg brænder for sygepleje og for at være en del af et fagligt kompetent personale. For at yde den optimale sygepleje, ser jeg forståelse for det hele menneske, som et meget vigtigt element. Jeg er dygtig til at danne relationer med patienter og pårørende. Desuden er jeg en team-player, som formår at indgå i et tværfagligt samarbejde. 

Uddannelse

20122016

Bachelor i sygepleje

UCN Aalborg

I min bachelor opgave undersøgte og beskrev jeg problemstillingen: "Pårørendeinddragelse i forbindelse med overflytning af patienten fra intensiv afdeling til stamafsnit". Jeg havde fokus på de pårørendes oplevelser af overflytningen, og hvordan sygeplejersken kunne yde omsorg til disse. Projektet tager udgangspunkt i mine egne kliniske erfaringer fra sidste praktik ophold på intensiv afdeling 103 ASN. 

20082011

Student

Nørresundby Gymnaisum
Bestået engelsk, samfundsfag og idræt på A-niveau samt biologi og tysk på B-niveau.

Erhvervserfaring

2016Nu

Neurologisk Sygeplejerske

Neuro Enhed Nord Frederikshavn Sygehus

Efter endt uddannelse fik jeg med det samme en fuldtidsstilling på Neuro Enhed Nord, som er en neurologisk rehabiliterings afdeling for patienter med modrate til svære skader efter apopleksi. Her arbejdes stærkt tværfagligt for at give patienten den bedste behandling. Ydermere er pårørende inddragelse samt samtale med disse en stor del af hverdagen. 

20142016

Sygeplejerskevikar

Vikarkontoret Aalborg

Vikar på forskellige afdelinger. Jeg har både haft dag-, aften- og nattevagter 

20142015

Hjælper på boform for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Astrupparken

Boform for senhjerneskadede voksne med tilhørende psykiske problemer.
Her stod jeg selvstændigt for alt pleje samt planlægningen af deres hverdag.

20132014

Personlig hjælper hos spastisk lammet borger

Privat person

Borgeren led af KOL, universel spastisk lammelse, voldsom søvnapnø og store sociale problemer. Jeg stod for planlægningen og udførslen af den daglige pleje 24 timer af gangen, hvilket indebar et kæmpe ansvar. Her gjorde jeg brug af min evne til at observere selv små forandringer, for at være på forkant i forhold til udvikling af komplikationer.

20142014

Aalborg Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Transskribent for forskningsprojekt vedrørende Teledi@log.

20112012

Jysk Telemarketing

Sælger

Varetagelse af salg, meresalg og gensalg af onlineannoncer. Her stod jeg bl.a. for oplæring af nye kolleger.