Printing tool Download PDF

Personalia

Naam: Liza Schoenmakers

Geboortedatum: 19-06-1991

Adres: Burgemeester van Veenlaan 375

Woonplaats en postcode: 7543 AR, Enschede

Telefoonnummer: 0652331746

Emailadres: [email protected]

Educatie

20172027

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

STE Examenbureau

Diploma geldig tot 19-05-2027

20112017

Bachelor of Science Archeology (Archeologie)

Saxion Hogeschool Deventer

Diploma behaald op hbo-niveau

Activiteiten en verenigingen: Opleidingscommissie, Deventer Archeologie Studievereniging

20082011

Informatiebeheerder, Medewerker informatiedienstverlening

ROC van Twente

Diploma behaald op mbo-niveau

20042007

VMBO-T, Economie en Zorg en Welzijn

Jan van Brabant College

Diploma behaald

Activiteiten en verenigingen: Leerlingenraad

Werk ervaring

Juni 2017 heden

Werkgroep jeugd en erfgoed educatie (vrijwilligerswerk)

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Educatie over archeologie verzorgen voor onder andere scholen

September  2017september 2018

Archeologisch medewerker

VUhbs archeologie

* Veldwerkzaameden bestaande uit:  voorbereiding onderzoek (materiaal verzamelen, onderzoek aanmelden in Archis, Klic-melding), opgraven in Nederland en België,  gps bedienen en bestanden uitwerken in MapInfo, overige veldwerzaamheden (graven en boren)

* Nederlandse  bureauonderzoeken en Vlaamse archeologie nota's schrijven 

* Nederlandse en Vlaamse rapporten schrijven 

* Afbeeldingen opmaken in ArcGIS en Illustrator

* Deponeren analoog en digitaal op DANS EASY en Archis 3.0

Juni 2007aug 2017

Assemblagemedewerker

Sunrise Medical

* Vakantiewerk in de technische assemblage

* Productie van (elektrische) rolstoelen en onderdelen

Juli 2017juli 2017

Veldmedewerker

ADC Archeoprojecten

Monsters nemen, sporen aankrassen, couperen, afwerken, vondstnummers uitdelen, vondst verwerking

Feb 2015juni 2017

Afstudeerstage

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inventarisatie en in kaart brengen van de gebouwde complexen van Doesburg en Zutphen tussen 900 en 1500 na Chr.

Sept 2012juni 2017

Opleidingscommissie lid

Saxion Hogeschool Deventer

Advies geven over onderwijs- en examenregeling (OER) en beoordelen / advies geven op de uitvoering van onderwijs en toetsing

Sept 2011juni 2017

Studentwerk

Saxion Hogescholen

* Opleidingscommissie eerst als afgevaardigde van DAS, vervolgens als klasafgevaardigde
 * Verschillende opendagen verzorgen zowel in Deventer als Enschede
 * Verschillende panelgesprekken/symposia ter verbetering van zowel de opleiding archeologie als Saxion breed
 * Proeflesdagen verzorgen, zowel op Saxion hogescholen als op andere scholen
 * Voorlichtingen verzorgen, zowel op Saxion hogescholen als op andere scholen
 * Begeleiding bij de fieldschool

Okt 2016nov 2016

Veldwerker in Griekenland, Ayios Vasilios

Rijksuniversiteit Groningen

Grid uitzetten, foto's maken, invoeren van documentatie, scherf determinatie, scherven wassen en veldkartering

Mei 2014mei 2016

Projectmedewerker

Saxion Hogscholen en universiteit Babes-Bolyai  (Roemenië)

Project courtyard (2014)
Geschiedenis onderzoeken en advies geven over de herinrichting van de binnentuin van de universiteit Babes-Bolyai (Roemenië) op basis van geschiedenis in combinatie met moderne architectuur

Project with the river (2016)
Geschiedenis onderzoeken en advies geven over de herinrichting van de rivier in Cluj-Napoca(Roemenië) op basis van geschiedenis in combinatie met moderne architectuur

Feb 2014april 2014

Student/stagiair

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Onderzoek naar of oude luchtfoto's gebruikt kunnen worden om (nieuwe) archeologische vindplaatsen te vinden

Nov 2012feb 2013

Student/stagiair

ADC Archeoprojecten

Meten, monsters nemen, sporen aankrassen, sporen couperen, sporen afwerken, tekenen, vondstnummers uitdelen en vondst verwerking

Sept 2012juni 2013

Algemeen bestuurslid

Deventer Archeologie Studievereniging

Activiteiten organiseren, helpen bij uitvoeren taken van bestuur en vergaderen

April 2012juli 2012

Veldmedewerker Fieldschool

Saxion Hogeschool Deventer

Aan het einde van mijn eerste jaar binnen de opleiding Archeologie heb ik deelgenomen aan de fieldschool. Hierbij heb ik in groepsverband mogen boren, opgraven, zeven, splitsen en een deel van de opgraving mogen uitwerken

Sept 2011aug 2012

Secretaris

Deventer Archeologie Studievereniging

Activiteiten organiseren, contacten leggen en onderhouden, contactpersoon voor ingekomen berichten voor de vereniging en het bestuur en verzorging uitgaande berichten, notulen schrijven en vergaderen

Nov 2010juli 2011

Student/stagiair

Gemeentearchief Hengelo

Aanvragen archiefstukken behandelen, archiefstukken halen en brengen, database beheer, depotwerk, digitaal beantwoorden van vragen, herindelen archief, telefoon opnemen en vragen beantwoorden, archiefbeheer en (digitaal) dossier aanleggen

Sept 2009juli 2010

Informatiemedewerker

Museum TwentseWelle

Baliewerkzaamheden onderzoekscentrum: aanvragen archiefstukken behandelen, archiefstukken halen en brengen, database beheer, depotwerk, digitaal beantwoorden van vragen, telefoon opnemen en vragen beantwoorden, archiefbeheer en (digitaal) dossier aanleggen

Nov 2008feb 2009

Student/stagiair

Regionaal archief Tilburg

Baliewerkzaamheden onderzoekscentrum: aanvragen archiefstukken behandelen, archiefstukken halen en brengen, archiefbeheer, database beheer, depotwerk, digitaal beantwoorden van vragen,(digitaal) dossier aanleggen, telefoon opnemen en vragen beantwoorden en lespakket maken (project Marietje Kessels)

Skills

Adlib

Werken met Adlib

Adobe

Werken met Illustrator, Indesign, Photoshop

Archiefbeheer

Bedenken van archiefsysteem, beheer archief en kennis van omgang met (oude) materialen

GIS

Digitaliseren in AutoCAD, ArcGIS en MapInfo

Microsoft Office

Ervaring met Word, Excel, ACCESS en PowerPoint (2010)

Onderzoek

Archief onderzoek, beleidsrapportages, booronderzoek, bureauonderzoek, verschillende rapportages raadplegen en schrijven

Taal

Engels en Nederlands

Veldwerk

Boren, GPS, graafwerk, metaal detector, meten, put uitzetten, RTS, schaafwerk, vondstdeterminatie, splitsen, wassen, zeven en archiveren/deponeren

Hobby's

Lezen, wandelen, reizen en puzzelen