Work experience

Work experience
Aug 2013 - Present

Gymnastiklærer og kommunikationsmedarbejder

Bjergsnæs Efterskole

Jeg underviser i pige- og fællesgymnastik, valgfaget Rytmisk Spændstighed samt Grand Prix.

I mit kommunikationsarbejde laver jeg PR for skolen. Udvikling af logo/grafisk udtryk, ny hjemmeside, kommunikation på sociale medier, nyhedsbreve og annoncering.

Derudover er jeg kontaktlærer for 7 elever. 

Feb 2012 - Mar 2013

Assisterende kommunikationskonsulent og webredaktør

Jyske Bank

I mit arbejde bidrog jeg strategisk og praktisk i forbindelse med omlægning af bankens forretningsgange til en ny platform, herunder udvikling af nye skabeloner, fastlæggelse af emnestruktur samt oplæring af skribenter.

Som webredaktør havde jeg ansvar for bankens daglige interne og eksterne nyhedsformidling samt utallige ad hoc-opgaver på bankens intranet, som blev løst med forskellige CMS-systemer.
Aug 2009 - Jun 2010

Lærer

BGI Akademiet

Undervisning:

 • Engelsk, 10. klasse
 • Pige- og fællesgymnastik
 • Udvidet pigegymnastik
 • Girls Corner
 • Huslærer og kontaktlærer
Aug 2007 - Jul 2009

Office employee

Studenterlauget

At Aarhus University, Business & Social Sciences you find the largest student organisation in Denmark – Studenterlauget. This organisation strive to create the best possible social and professional opportunities for the students at Business and Social Sciences. To do this, they have nine professional business units.

Studenterlauget have approximately 4,000 members whom they service through nine business units. They employ around 130 people most of whom are students. 

Education

Education
Sep 2010 - Apr 2013

Cand.ling.merc.

Aarhus Universitet

Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation er en toårig uddannelse, hvor der er fokus på den strategiske ledelse af kommunikationsprocesser i private eller offentlige virksomheder, organisationer og institutioner.

Formålet med uddannelsen er at udbygge det teoretiske og praktiske kendskab til og færdigheder inden for virksomhedskommunikation. Her forstås alle former for kommunikation, hvor private eller offentlige virksomheder, organisationer og institutioner er afsender eller modtager. Man kvalificeres således til på et strategisk og/eller operationelt plan at varetage relevante erhvervsfunktioner inden for virksomhedskommunikation.

Aug 2011 - Feb 2012

Praktik

Jyske Bank

Arbejdsopgaver: 

 • Webkommunikation - internt og eksternt
 • Skrive nyheder
 • Lave research
 • Yde kommunikationssupport
 • Strukturere større tekstmængder
 • Designe websider
 • Lave præsentationsmateriale
 • Arbejde med billeder
Aug 2006 - Jun 2009

Bachelor

Aarhus Universitet

Uddannelsen i sprog og kommunikation kvalificerer en til at varetage en bred vifte af de mange nye kommunikationsopgaver, som den moderne virksomhed dagligt skal løse på nationalt og internationalt plan.Man lærer, hvordan kommunikationsopgaver skal planlægges fra koncept til udførelse, dvs. til det konkrete pro­dukt foreligger i færdig form. Man lærer at beherske principperne for hensigts­mæssig mundtlig og skriftlig personlig kommunikation, og man bliver også introduceret til relevante programmer og teknikker inden for grafisk produk­tion.

Jan 2006 - Jul 2006

Højskoleelev

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Undervisningen på mit 25 ugers højskolekursus i perioden 9. januar til 2. juli 2006 omfattede:

 • Debat & Dialog - samtale og livsoplysning
 • Foredrag
 • Fællestime
 • Temafag: Kommunikation
 • Ikke idrætslig valgfag: Strikke-/hækleværksted
 • Idrætshovedfag: Rytmisk gymnastik
  • Idrætsteori: Anatomi, fysiologi, træningslære
  • Foreningsledelse
  • Pædagogik og undervisningslære
 • Idrætsvalgfag: 
  • Slagbold (7 uger)
  • Fodbold (9 uger)
 • Fokusgymnastik:
  • Funk moves you
  • Rytmisk gymnastik med tons og krydderi
 • Fokusidræt: Rytmisk grundgymnastik
 • Studietur: Vintersports- og skitur til Norge
 • Projektuger: OD-uge - med fokus på foreningsledelse
 • Børneaktivitets- og praktikuge
 • Gymnastikuge
 • Emneuge
 • Landsstævne 2006

Interesser

Bestyrelsesmedlem i AGF Gymnastik

 • Ansvarsområde: intern og ekstern kommunikation, nyhedsbreve, rekruttering af trænere
 • Periode:  2009 – 2012 

Formand for ejerforeningen Silkeborgvej 128

 • Ansvarlig for den daglige gang i ejendommen, indkaldelse til møder, generalforsamling osv.
 • Periode: 2006 - 

Trænererfaring:

 • DGI Østjyllands Mini-rep. hold 2010-2011
 • DGI Østjyllands Mini-rep. hold 2011-2012
 • DGI Østjyllands Rep. hold 2012-2013

Kurser jeg har deltaget i:

 • 1 uges sommerkursus på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Gymnastik & Dans (2004)

 • 1 uges sommerkursus på Gerlev Idrætshøjskole, Funk & Rythm (2007)

 • 1 uges sommerkursus på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Danseseminar (

  2008)
 • 1 uges sommerkursus på Gymnastik- og idrætshøjskolen i Viborg, Move Yourself (2009) 

 • 1 uges sommerkursus på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Danseseminar (2010)

 • 1 uges sommerkursus på Gerlev Idrætshøjskole, Funk & Rythm (2011)

Kurser jeg har undervist på:

 • Familiehøjskole, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, instruktør for gruppen 9-13 år (2010)
 • Instruktør på Kursus 1 & 2, DGI Gymnastikuddannelse, Gymnastikhøjskolen i Ollerup (2012)