Download PDF

Quotes uit Assessments

  • Een rationeel en systematisch persoon. Een exacte denker en harde werker [...] Hij heeft het vermogen om fouten op de voorhand waar te nemen, voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, en ferme besluiten te maken. (orig. in het Engels)
  • De heer Fan is in staat om de bestaande aanpak los te laten en andere wegen in te slaan om het gestelde doel te behalen. Hij kiest een aanpak die bij de situatie past.
  • In zijn benadering van een vraagstelling hanteert hij een rationele en feitelijke insteek. Het past bij hem om ervaringen te overdenken en zaken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken.
  • Hij verwerkt nieuwe informatie in zijn reeds bestaande beeld en hij is in staat om kritisch naar zijn eigen optreden te kijken.
  • Hij is een consciëntieuze man die het belangrijk vindt om zijn werk goed te doen. Hij beschikt over doorzettingsvermogen en hij maakt eenmaal begonnen taken af.
  • Hij heeft het beste met anderen voor en hij zet zich in om tot oplossingen te komen waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.

Quotes uit Testimonia

"Hij heeft bewezen een waardevolle aanwinst te zijn voor ons bedrijf, niet alleen vanwege zijn meertaligheid, maar ook vanwege zijn enthousiasme en vermogen om nieuwe informatie snel tot zich te nemen."

"Hij heeft laten zien een erg betrouwbare, loyale en hard werkende collega te zijn, altijd strevend naar het beste resultaat voor zijn projecten."

"Voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft hij meerdere initiatieven getoond om nieuwe analyses los te laten op de uitkomsten. Hierdoor zijn waardevolle discussies ontstaan om naar de verbeterpunten te kijken en hier interventies op in te zetten."

"Hij heeft initiatief getoond, was zeer methodisch en volhardend in het maken van de juiste analyses. Bovendien is hij een zeer fijne collega om mee samen te werken en een aanwinst voor elk team."