Printing tool Download PDF

Personalia

Geboortedatum: 15-01-1995

Nationaliteit: Nederlands

Talen: Nederlands, Engels 

Huidig adres: Mgr van de Weteringstraat 118, Utrecht

Opleidingen 

Sep 2018Jan 2019

Master Medical Anthropology and Sociology

Universiteit van Amsterdam

In september 2018 ben ik begonnen aan deze master. Na het volgen van een aantal vakken heb ik besloten te stoppen met deze master, mede vanwege mijn praktische instelling. Verdere toelichting geef ik graag in het sollicitatiegesprek indien gewenst.

Behaalde vakken:

- Contemporary topics in MAS

- MAS in action

Sep 2017Dec 2017

Afstudeerstage

Arise and Shine Uganda

Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar mogelijke interventies om moedersterfte tijdens zwangerschap en bevalling te verminderen op het Oegandese platteland. Het resultaat was een adviesrapport voor de organisatie Arise and Shine Uganda en mijn scriptie waarmee ik afgestudeerd ben. 

Feb 2017Juni 2017

Minor

Universiteit Leiden en Windesheim Honours College

Gevolgde vakken aan de universiteit Leiden

- Communication in Africa
- Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Afrika van Nul tot Nu
- Law and Governance in Developing Countries
- People & Organizations 
- Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief 

Online vak Windesheim Honours College:

- Current Issues in Public Health 

Feb 2016Juni 2016

Onderzoeksstage

Wemos

Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie (Global Health Strategy). Het onderzoek bestond uit deskresearch waarin ik relevante literatuur analyseerde en samenvatte, en veldonderzoek dat bestond uit interviews van relevante actoren en een internationale workshop. Het onderzoek resulteerde in twee eindproducten: Een onderzoeksrapport en een adviesrapport.

Sep 2015Jan 2016

Minor International Development Studies

University of Amsterdam

Gevolgde vakken:

- Introductory course international development studies
- Global health, care & society
- Children and international development

Sep 2013Feb 2018

Global Project and Change Management

Windesheim Honours College

Met de Engelstalige opleiding Global Project and Change Management worden studenten opgeleid tot internationaal project en change managers. Studenten leren hoe ze door middel van projecten positieve verandering teweeg kunnen brengen en zo bijdragen aan een betere wereld.

In het oude curriculum heb ik het specialisatietraject Public Health gevolgd. 

Sep 2012Mei 2013

Basisjaar

Evangelische Hogeschool Amersfoort 

Tijdens het EH-Basisjaar wordt er gekeken naar de mens in al zijn aspecten en in de brede context van zijn bestaan. 

De volgende onderdelen zijn verwerkt in het onderwijsprogramma: Geloofstoerusting, Persoonlijke
ontwikkeling, Oriëntatie op cultuur en maatschappij, Studievaardigheden, Intellectuele
ontwikkeling en Oriëntatie op studie en beroep.

Studenten worden gevraagd opdrachten in te leveren over allerlei onderwerpen gerelateerd aan het onderwijsprogramma. Persoonlijke reflectie is een belangrijk onderdeel van dit jaar. 

Werkervaring en nevenactiviteiten

Maart 2014nu

Uitzendkracht horeca

JMW

Uiteenlopende horeca gerelateerde werkzaamheden. Ik heb dit werk met wat tussenpozen naast mijn studie gedaan. Ik heb voor de vestigingen Zwolle en Amsterdam gewerkt en ben nu werkzaam voor vestiging Utrecht. 

Jan 2015Aug 2018

Vrijwilliger kernteam Soul Ministry

Soul Survivor

Gedurende het jaar hebben we als team regelmatig teamdagen en trainingen gehad en gegeven. In de meivakantie is er ieder jaar het festival waar we ons vooral richtten op het ondersteunen van jongeren.

Okt 2008Sep 2013

Bijbaantjes

Vanaf 2008 heb ik allerlei bijbaantjes gehad in het weekend en de vakanties naast de middelbare school en het Basisjaar. Ik heb o.a. gewerkt voor TSN Thuiszorg in Putten en in de winkel bij Landal Greenparks, Heihaas. 

Certificaat en diploma's

Feb 2018

Bachelor of Business Administration

Windesheim Honours College
Okt 2014

Propedeuse

Windesheim Honours College
Juni 2013

Diploma Basisjaar

Evangelische Hogeschool
Juni 2012

Diploma HAVO

Christelijk College Groevenbeek