Download PDF

Motiveret ansøgning til Psykologi

Jeg hedder Lima Pacha og jeg en kvinde på 21 år gammel. Jeg dimitterede med en STX uddannelse fra Køge gymnasium i 2014, med linjen Biologi A, Matebatik B og Kemi C. Jeg har altid haft en drøm, og et håb om at studere  psykologi en dag, da det vil give mig muligheden for at hjælpe mine medmennesker. Jeg søgte ind sidste år, men blev desværre ikke optaget, så jeg prøver lykken endnu en gang.

Jeg har forhørt mig meget om Bachelor  uddannelsen psykologi, og jeg er gang på gang blevet positivt overrasket og blevet bekræftet i at det er det jeg vil. Fagligt ogpersonlighedsmæssigt passer uddannelsen godt på min profil.

Det at, være i kontakt med andre mennesker , har altid interesseret mig, jeg tror på at, ved at bringe glæde til ens medmennesker automatisk giver livsglæde samt livskvaliteter, der vil gavne mig både i nutiden og fremtiden. At reflektere og tage hånd om mennesker med forskellige forhold har skabt min personlighed, og da mine personlige værdier, lægger vægt på menneskeligheden ved jeg at uddannelsen er en del af min identitet og drøm. Jeg har siden min barndom altid interesseret mig indenfor menneskelige og reflekterende elementer i livet, som altid har skabt en form for lyst til at udforske livet. Jeg elsker at snakke, og motivere mennesker til at se livet som en gave, og sprede den viden jeg har. Jeg er en god "menneskekender"som gøre det nemt for mig at tale med både ældre,voksne og børn.  Jeg er sikker på at jeg kan gøre en forskel både i Danmark og udenfor Danmark, indenfor for humanismen og psykologiens veje og refleksioner. Jeg har fagligt viden, vilje og styrke til at gennemføre mit studie indenfor den humanistiske bachelor uddannelse. 
Hvorfor er jeg egnet og den rette til uddannelsen:

Jeg mener at jeg er egnet indenfor uddannelsen psykologi, fordi jeg som menneske lægger vægt på humanismen, og på hvordan mennesket lever sit liv igennem positive og negative øjeblikke. Mennesket er et biologisk væsen , og kan undersøges og forklares med naturvidenskabelige metoder, men mennesket har oplevelser,værdier, og sin relative frihed til at danne sin vækst og sig selv. Jeg har altid tænkt over, den frihed mennesket har til at have ansvar, fri vilje, angst og egen frihed til at forme sin egen identitet, men er det nok at bare tænke? Den humanistiske psykologi uddannelses centrale mål er at udforske humanismen,filosofien, menneskets tanker, følelser og handlinger med kvalitative metoder. Det der gøre uddannelsen interessent er at, den i virkeligheden er så simpel, men stadig umulig at forklare, man skal nemlig beskæftige sig med fortolkning, og forståelse af selvrealisering. Mit helt store idol Carl Rogers helt fantastiske teorier som går ud på at alle mennesker er ens men bliver udviklet og danner en personlighed under opvæksten, derfor må man sætte sig ind i menneskets oplevelser, og øjne for at kunne forstå menneskeligheden. 

Faglige kompetencer :

Jeg har i mit sabbatår, fået nogle faglige kompetencer ved at arbejde og være medlem for nogle forskellige organisationer. Organisation TakeMyHand er en organisation, som går ud på at hjælpe folk i nød, sætte sig ind i deres situation og mærke smerten og vanskelighederne de møder i hverdagen. Jeg har blandt andet været med i et af organisationens fantastiske projekter vedrørende tøj indsamling til den hårdt ramte Syrien, hvor flere tusinde af mennesker mister deres identitet dvs. bliver trådt på , årsagen til tabet er sår, smerte, og tab af familie. Dette projekt satte flere og flere tanker rundt og fik mig til at reflektere over, at alle mennesker har samme muligheder for udvikling, hvis samme muligheder blev tildelt dem, Carl Rogers teorier er helt sikkert med til at påvirke min tankegang for hvert skridt jeg foretager mig. Det har hjulpet mig fagligt, da jeg har fået forståelse og kan analysere forskellige forhold i forskellige kultur og samfundsforhold. 
Jeg er bl.a blevet medlem af psykiatrifonden som er en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation. De arbejder på at fremme psykisk sundhed hos danskere , så alle har muligheden for at leve et godt liv. Jeg har sendt min ansøgning afsted om at blive frivillig medarbejder hvor jeg bliver tilbudt gratis kurser indenfor psykologien og psykistrien for at kunne få en bedre forståelse for området. 

Jeg er også aktiv i en Afghansk forening ved navn Tolana hvor jegarbejder som frivillig , hvor jeg blandt andet hjlælper ældre med at integrere sig i samfundet, oversætter breve og hjlælper til med de opgaver, de har brug for at få hjælp til. Samtidig hjælper jeg børn og unge , med skole opgaver og snakker med dem om de sociale problemer der kan opstå i et samfund hvor alle er forskellige.

Jeg har også arbejdet frivilligt på et plejehjem, hvor jeg opbyggede nære relationer til ældre, som havde brug for et lyttende øre samt positivt selskab og socialt nærvær.Jeg taler dansk og dari 100pct. Både i tale og skrift. Ud over de to sprog, har jeg kendskab til 9 sprog i alt, så at kommunikere med alle slags mennesker ligger i min natur, b.la.  På grund af min erfaring jeg har fået fra mit tidligere job i Frellsen chokolade i Køge hvor jeg var ansat i 5 år.    

Jeg giver altid det bedste af mig selv på min uddannelse. Jeg vil sørge for at hjælpe kammerater, når der er behov og er med til at bidrage til et positivt og konstruktivt miljø.   Jeg er omstillingsparat og villig til at lære nye ting. Fagligt set er jeg meget fascineret og interesseret i viden om menneskets sundhed, sygdomme samt lovgivningen på området – og naturligvis lægemidler på et generelt plan.

 Jeg er kreativ, lyttende, empatisk hvilket gøre at mennesker har nemt ved at føre en dialog med mig. Jeg føler selv jeg er målbevidst og beslutsom, og ved at jeg vil lære let ved at sætte mig i nye områder og problemstillinger-teoretisk såvel som praktisk.

Min store drøm er at få muligheden for at, bære titlen psykolog en skøn dag, hvilket var grunden til jeg valgte at holde et sabbatår, så jeg kunne udvikle mig personligt og socialt for at få bedre nødvendige erfaringer, samt suppleret fag, for at forbedre mig fagligt.

Jeg har en tro på min glødende interesse og engagement, i de opgaver og projekter jeg har kastet mig over i forbindelse med mit skoleophold og det sociale hjørne jeg har skabt mig.

Jeg ser frem til at hør fra jer.

Med venlig hilsen

Lima Pacha  

Tidligere arbejde 

20152016

Epico Danmark

Kontorassistent 

København  

20132014

Hjertebager 

Køge - Boholte 

Salgsassistent 

20082013

Frellsen Chokolade 

Jernebanegade 13, 4600 Køge 

Salgsassistent 

 

Uddannelse

Aug 2011Aug 2014

Køge Gymnasium (STX) 

Studentereksamen 

Biologi A , Matematik B og Kemi C

20012014

Hylleholtskole 

Faxeladeplads 

Folkeskole 

Text section

Info 

Alder: 23.01.95 - 21 år. 

Hobby: Fitness 

Dansk Skatsborg - Ja. 

Kørekort - Kategori B


Fritidsinteresse:  

Jeg har meget stort personligt

netværk og min fritid bruger

jeg med familie og venner, samt 

frivilligt arbejde.

-TakeMyHand

- Den afghanske kultur forening

- Psykiatri fonden

 Frivillig lektiemedhjælper i Ølby bibliotek 1 gang om måneden, for 2-3 klasser.

jeg læser også meget indenfor krimi, fantasi og biografi genrerne både på internettet og i faglige bøger

 

Kurser & Egenskaber:

Førstehjælpskursus.

Hygiejne kursus

Spansk kursus:

Har været på en spansk skole i Malaga,

hvor jeg fik et kursus i spansk i en uge

 

It-kompetencer

Daglig bruger af Microsoft

Office-pakken 

 

Elevråd:

Har været på diverse

elevråd og fokusgrupper

på Køge Gymnasium.


Sprogkundskaber:

Dansk: Taler og skriver på højt niveau.

Engelsk: Taler og skriver på højt niveau.

Modersmål Dari/Pashto/farsi: Taler og skriver på højt niveau.

Tysk: Taler og skriver på et grundlæggende niveau.

Spansk: Taler og skriver på et grundlæggende niveau.

Arabisk: Taler på et grundlæggende niveau.

Urdu/Hindi: Taler på et grundlæggende niveau.