ლევან ქადაგიძე

  • Tbilisi Georgia
ლევან ქადაგიძე

სტუდენტი

განcation

Education

Work experience

Work experience
Oct 2012 - Present

ხელოსანი

ავეჯის კომპანია

2012 წლიდან ვმუშაობ შპს "ხარხელა"-ს ავეჯის საწარმოში. მოვალეობები: საწარმოს მომარაგება ნედლეულით, საქმის გეგმარება და განაწილება თანამშრომლებზე, ნაკეთობების აწყობა- დამონტაჟება, მიღებული შეკვეთების დროული ჩაბარება. საწარმოში არსებული ელექტრო სისტემის და ხელსაწყო- დანადგარების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

Feb 2012 - Present

პროექტის მენეჯერი

ააიპ "ახალი სიტყვა-ახალგაზრდული ინიციატივა"

2012 წლიდან ვმონაწილეობ ორგანიზაცია "ახალი სიტყვა- ახალგაზრდული ინიციატივა"-ში მოხალისედ, რომელიც პერიოდულად  ახორციელებს პროექტებს დონორი ორგანიზაციების დახმარებით. მოვალეობები: პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა, მართვა.

Skills

Skills

ახალი ცოდნის ათვისების უნარი

კარგი

პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა

კარგი

პუნქტუალურობა

კარგი

გუნდური მუშაობის უნარი

კარგი

ინგლისური ენა

ცოდნის დონე: წერა - კარგი; მეტყველება - ცუდი

რუსული ენა

ცოდნის დონე: ცუდი

Certifications

Certifications
Jul 2015 - Present

ელექტრონიკა ყველასათვის

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტო

ტრენინგი ეხებოდა ელექტრული მოწყობილობების პრაქტიკულ შესწავლა/გამოყენებას. ასევე  რობოტოტექნიკას.

Mar 2009 - May 2011

YOUTH BANK CERTIFICATE

EURASIA PARTNERSHIP FOUNDATION

2009-2011 წლებში ვმონაწილეობდი „ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი“-ს პროგრამაში „ახალგაზრდული იდეა“. პროგრამა ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და მისი მიზანია 16-დან 21 წლამდე ახალგაზრდების დახმარება მცირებიუჯეტიანი (500$) პროექტების მომზადება-განხორციელებაში. "ახალგაზრდული იდეის" გუნდს ევალება წარმოდგენილი პროექტების შეფასება, დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიღება და შემდგომი მონიტორინგი. გავლილი მაქვს ტრენინგი პროექტების მომზადების, შეფასების, ადმინისტრირების და მონიტორინგის თემაზე. ვიყავი დედოფლისწყაროს "ახალგაზრდული იდეის" დაფინანსების პირველი ციკლის ფინანსური მენეჯერი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 10 მცირე ბიუჯეტიანი პროექტი.

Portfolio