Download PDF

Work experience

Mar 2015May 2015

Thử việc

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp và Phát triển Giáo dục ICANDO
  • Xây dựng quan hệ với cán bộ trường Đại học và chủ nhiệm CLB: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lao động xã hội, Kinh Tế; CLB HRC - NEU, 
  • Hỗ trợ tổ chức sự kiện Career Talk
Dec 2012Apr 2014

Điều phối viên

Trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội
  • Tuyển dụng tình nguyện viên dự án
  • Dẫn chương trình giao lưu với các học viên
Oct 2012Nov 2012

Tình nguyện viên

Trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội
  • Khóa học về Quyền trẻ em

Education

Dec 2014Mar 2015

Quản trị nhân lực tập sự

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp và Phát triển Giáo dục ICANDO
Sep 2011Sep 2014

Triết học

Đại học Khoa học - Đại học Huế
  • Khen thưởng đạt thành tích học tập năm 2011-2012 - Khoa LLCT

Skills