Work experience

Work experience
Mar 2015 - May 2015

Thử việc

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp và Phát triển Giáo dục ICANDO
  • Xây dựng quan hệ với cán bộ trường Đại học và chủ nhiệm CLB: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lao động xã hội, Kinh Tế; CLB HRC - NEU, 
  • Hỗ trợ tổ chức sự kiện Career Talk
Dec 2012 - Apr 2014

Điều phối viên

Trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội
  • Tuyển dụng tình nguyện viên dự án
  • Dẫn chương trình giao lưu với các học viên
Oct 2012 - Nov 2012

Tình nguyện viên

Trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội
  • Khóa học về Quyền trẻ em

Education

Education
Dec 2014 - Mar 2015

Quản trị nhân lực tập sự

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp và Phát triển Giáo dục ICANDO
Sep 2011 - Sep 2014

Triết học

Đại học Khoa học - Đại học Huế
  • Khen thưởng đạt thành tích học tập năm 2011-2012 - Khoa LLCT

Skills

Skills