Printing tool Download PDF

Work experience

Feb 2011Nov 2012

Skolbibliotekarie

Umeå kommun

Förutom de sedvanliga bibliotekarieuppgifterna arbetar jag med olika projekt med syfte att stimulera intresset för litteratur och informationssökning hos skolans elever och lärare

Aug 2010Nov 2010

Praktikant

Länsstyrelsen i Västerbotten

Jag arbetade med att uppdatera Länsstyrelsens stödguide över olika företagsstöd samt

utformade informationsbroschyrer över de olika ekonomiska stöd som Västerbottens läns

företagare kan söka.

Apr 2009Apr 2010

Receptionist

Umeå kommun

Förutom sedvanliga i en reception förekommande sysslor ansvarade jag för

transportplanering, utarbetande av powerpointpresentationer på uppdrag av företagets

miljöansvarige samt för den interna informationen via företagets interntv.

Aug 2006Nov 2006

Extra bibliotekarie

Västerbottens museum

Jag arbetade i museets referensbibliotek med sedvanliga bibliotekarieuppgifter samt

beståndsregistering av bibliotekets böcker och tidskrifter i Libris. Jag ansvarade även för

handledning av museets personal i sökning av böcker och tidskrifter i biblioteket.

Jan 2003Oct 2005

Studieadministratör

Umeå universitet, institutionen för kultur och medier

Som studieadministratör ansvarade jag för registrering av studenter och inrapportering av

studieresultat, uppföljning/statistik av studenter och studieresultat, allmän vägledning och

information till studenter och presumtiva studenter och arkivering, mm. Jag var suppleant i

institutionsstyrelsen och var med i institutionens studentrekryteringsgrupp.

Interest

Jag är intresserad av att lära mig nya dataprogram, läsa böcker, se på film, släktforska. Jag tränar på gym 3-4 gånger i veckan och nu på vintern åker jag istället slalom 3-4 gånger i veckan.