Work experience

Work experience
Feb 2011 - Nov 2012

Skolbibliotekarie

Umeå kommun

Förutom de sedvanliga bibliotekarieuppgifterna arbetar jag med olika projekt med syfte att stimulera intresset för litteratur och informationssökning hos skolans elever och lärare

Aug 2010 - Nov 2010

Praktikant

Länsstyrelsen i Västerbotten

Jag arbetade med att uppdatera Länsstyrelsens stödguide över olika företagsstöd samt

utformade informationsbroschyrer över de olika ekonomiska stöd som Västerbottens läns

företagare kan söka.

Apr 2009 - Apr 2010

Receptionist

Umeå kommun

Förutom sedvanliga i en reception förekommande sysslor ansvarade jag för

transportplanering, utarbetande av powerpointpresentationer på uppdrag av företagets

miljöansvarige samt för den interna informationen via företagets interntv.

Aug 2006 - Nov 2006

Extra bibliotekarie

Västerbottens museum

Jag arbetade i museets referensbibliotek med sedvanliga bibliotekarieuppgifter samt

beståndsregistering av bibliotekets böcker och tidskrifter i Libris. Jag ansvarade även för

handledning av museets personal i sökning av böcker och tidskrifter i biblioteket.

Jan 2003 - Oct 2005

Studieadministratör

Umeå universitet, institutionen för kultur och medier

Som studieadministratör ansvarade jag för registrering av studenter och inrapportering av

studieresultat, uppföljning/statistik av studenter och studieresultat, allmän vägledning och

information till studenter och presumtiva studenter och arkivering, mm. Jag var suppleant i

institutionsstyrelsen och var med i institutionens studentrekryteringsgrupp.

Interest

Jag är intresserad av att lära mig nya dataprogram, läsa böcker, se på film, släktforska. Jag tränar på gym 3-4 gånger i veckan och nu på vintern åker jag istället slalom 3-4 gånger i veckan.