Lars Alm

Lars Alm

Work experience

Work experience
Jul 2007 - Present

Informationssäkerhetskonsult

Combitech AB
2003 - 2005

Teknikinformatör

TPM Information i Växjö AB

Education

Education
2009 - Present

PPS Praktisk Projektstyrning

Praktisk ProjektStyrning, PPS, är en projektstyrningsmodell användbar för alla typer av projekt. Modellen är skapad av Tieto och är en av de mest använda i Sverige.

2008 - Present

Kundkontakt och affärsmässigt agerande

Internutbildning på Combitech

2009 - Present

Försvarsmaktens Signalskyddsutbildning
Aug 1997 - May 2002

Växjö Universitet

Urval av kurser: 

Informatik och verksamhet, Strukturerad informationshantering med XML, Systemdesign och programkonstruktion, Intranet/Internet och databehandling, Mediateknologi, Moderna datorarkitekturer, Operativsystem, Datalogi - allmän kurs, Människa-datorinteraktion, Digitalteknik, Mikrodatorteknik

Certifications

Certifications
2008 - Present

ISTQ Foundation Level

ISTQB