Download PDF

Profil

Jag är en driftig och engagerad person med en stark men även ödmjuk personlighet. Trivs mycket bra med människor omkring mig och gillar mångfald samt är en utpräglad teamarbetare med mycket stor förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt när så krävs. Mina kollegor skulle beskriva mig som en social person med en positiv attityd samt organisationsförmåga som gärna räcker ut en hjälpande hand där det behövs.

Resultatorienterad och ansvarstagande är två ord som beskriver mig väl. Jag uppskattar flexibilitet och noggrannhet i arbetet; ser helheten och bidrar genom mitt analytiska och kreativa sätt att tänka.

Jag besitter 10 års erfarenhet av projektledning i en internationell miljö. En roll som passar mig perfekt eftersom den innebär kontakt med många människor och att jag sitter som spindeln i nätet, som jag gjorde när jag representerade alla regioner i telefonprojekt. Jag är en person som lätt skapar nya kontakter och behåller gamla.

Mina vänner skulle beskriva mig som problemlösare. Att kunna förklara något komplext så att alla förstår, är en utmaning jag gillar och jag känner stor tillfredsställelse när jag lyckas.

Jag är en ansvarsfull och mycket lojal medarbetare som trivs bra med att representera ett framgångsrikt företag.

Mål

Jag vill dra nytta av min erfarenhet som projektledare i en internationell miljö, och gärna kombinera detta med min fallenhet för fotografi och bildbehandling.

Urval av utbildningar de senaste åren

  • Digital bildbehandling i Photoshop – Högskolan i Jönköping 2010-2011

  • Leading people in projects – Wenell 2009

  • Projektledning – Wenell 2008

Mina bilder på Flickr

Följ mig på twitter

Min Linked inprofil

Min Facebookprofil

Intressen

Fotografering

Bildbehandling

Sociala medier

Läsa böcker

Work experience

Projektledare

Sony Ericsson

Solution owner Update Services.

Uppdraget var att sätta, implementera och säkerställa de interna processerna för hur mjukvaror skulle bli tillgängliga i de olika kanaler som fanns till hands och därmed bli tillgängliga för kunderna. Detta innebar bl.a. att se till att Research and Developments processer och arbetssätt överensstämde och var kompatibelt med Customer Services.

Projektledare

Sony Ericsson

Support Information Management.

Ansvarig för att materialet på telefonsupportsidan var korrekt och fanns tillgängligt för kunder i tid.

Att skriva FAQer till Call Centers globalt, för att dessa skulle kunna svara på kunders frågor var också en viktig del av arbetet. Samt skapandet av guider för att komma igång snabba med att använda telefonen.

Eftersom det fanns en avdelning som arbetar med användarvänlighet på företaget som i sina tidiga studier får kunskap om problemområden för användare tog jag kontakt med dom och startade ett samarbete. Detta resulterade i att våra call centers fick bättre och mer korrekt information att ge kunderna.

2010Present

Projektledare

Sony Ericsson

Display phones, Global Marketing.

Jag var ansvarig för framtagandet av Sony Ericssons displaytelefoner, från projektstart, offerthantering, leverantörsval, utveckling, godkännande, leveransplanering, skeppning till projektslut.

Utöver projektledaruppgifterna var jag ansvarig för administrationen och uppdateringen av kund- och telefondatabasen samt systemet som hanterade dessa uppgifter.

Avdelningens webbordersystem låg också på mitt bord.

Jag ansåg att systemet var för tungarbetat och supporten från leverantören för långsam. Därför knöt jag en direktkontakt med leverantören så supporttiden förkortades samtidigt som jag ledde en utredning om ett systembyte. Detta resulterade i att ett nytt systemförslag togs fram.

Då vi fick in klagomål från regionskontoren att transporterna tog för lång tid och att leveransdatumet var osäkert, skapade jag en ny process där vi använde ett annat fraktbolag och en annan rutt. Resultatet blev kortare tider, precisare leveranstider till en lägre kostnad än tidigare.

Feb 2012Sep 2012

Project Manager Display Phones

Sony

Display phones, Global Marketing.

Tillbaka som projektledare på Sony.

Jag är ansvarig för framtagandet av Sonys displaytelefoner, från projektstart, offerthantering, leverantörsval, utveckling, godkännande, leveransplanering, skeppning till projektslut.

Utöver projektledaruppgifterna är jag ansvarig för administrationen och uppdateringen av kund- och telefondatabasen, bilderna på sidan samt systemet som hanterade dessa uppgifter.

Jag har även hand om transporterna från leverantörerna till kund från teamets sida.

20112012

Projektledare

Afton Apps

Jag medverkande i uppstart av ett företag som gör appar till iPhone, där jag är projektledare, ansvarig för att gränssnittet är användarvänligt och fotograf.

20102010

Projektledare

Inis Sweden AB

(tidsbegränsad praktikanställning).

Ansvarade för att ta fram och dokumentera processer för projekthantering från offert till levererat och installerat system. Vidare ansvarade jag för testning och utvärdering av företagets system, utbildning av kunder och redigering av foton i Photoshop.

2001

Projektledare

Sony Ericsson

Product Support Management.

Jag var regionernas representant i telefonprojekten. Ansvarig för att distribuera information till regionerna och ta upp regionala frågor i telefonprojekten. Även ansvarig för att samla in och sammanställa information om returer av telefoner globalt för att sedan skicka rapporten till intressenter inom företaget.

20002001

Valideringsingenjör

Ericsson Mobile Communications AB

Product validation.

Ansvarig för att testa telefoner, tillbehör och program ur en användares perspektiv innan lansering.

Education

19951998

Högskolan i Skövde

Utbildningen ger kunskap i hur teknik, gränssnitt och information bör utformas för att bli lätt att förstå för användaren.

Skills

Adobe Photoshop
7,5 högskolepoäng i digital bildbehandling vid högskolan i Jönköping 2 års erfarenhet av bildbehandling av egna foton, http://www.flickr.com/photos/larkander/
Projektledning i internationell miljö
10 års erfarenhet av globala projekt mot såväl egna regionskontor som externa leverantörer och internt mot projekt i Sverige.   Utvecklingsprojekt där exempelvis nya processer för transport från Kina till Europa skulle tas fram och utvärderas. Utvecklingsprojekt för utbyte av befintligt system för webordersida och kund- och telefondatabas, utvärdering av möjliga ersättningssystem.

Portfolio