Download PDF

Work experience

May 2015Jul 2015

Partime Data Analysis

Viễn Thông A

báo cáo biến động giá.

Mar 2015May 2015

Thực tập sinh

Viễn Thông A

phân tích dữ liệu, báo cáo biến động giá hàng tuần, khảo sát khách hàng

Jan 2013Jan 2015

Administrator

Cajon Saigon Store

tìm kiếm khách hàng, bán hàng.

Non Skills

Dạo này làm biếng tập thể thao
Hơi nói nhiều
Dễ nổi nóng trong lúc tập trung
Gặp khó khăn trong việc nhớ tên đồng nghiệp

Portfolio

Missed Honor