LÊ HUỲNH LÂM

Work experience

Work experience
May 2015 - Jul 2015

Partime Data Analysis

Viễn Thông A

báo cáo biến động giá.

Mar 2015 - May 2015

Thực tập sinh

Viễn Thông A

phân tích dữ liệu, báo cáo biến động giá hàng tuần, khảo sát khách hàng

Jan 2013 - Jan 2015

Administrator

Cajon Saigon Store

tìm kiếm khách hàng, bán hàng.

Non Skills

Skills

Dạo này làm biếng tập thể thao

Hơi nói nhiều

Dễ nổi nóng trong lúc tập trung

Gặp khó khăn trong việc nhớ tên đồng nghiệp

Missed Honor

Certifications