Download PDF

Objective

To obtain a position  in a company where I will be able to apply skills I already have as well as gain new experience.

Work experience

Mar 2015Present

Personal tutor of English 

Apr 2014May 2014

Teacher of English

Charkov school #3

Internship

Sep 2013Nov 2013

Interpreter of English 

Karazin University Web Center

Internship

Education

Text section

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).