Printing tool Download PDF

Radno iskustvo

Feb 2015Present

Software Developer, Senior

Nova ICT d.o.o.

Rad na analizi poslovnih procesa, definiranju programskih zahtjeva, modeliranju, projektiranju i implementaciji programskih rješenja.

Važniji projekti:

Voditelj projekta RemoteSQL -  skup Delphi komponenti/servisa za ubrzanje pristupa udaljenim (WAN) bazama podataka - definiranje projekta, implementacija, dokumentiranje, testiranje

Voditelj projekta ECS (Export Control System) - implementacija sustava automatizacije izvoznog postupka u aplikaciju eCarinskiOtpremnik. Testiranje sustava u suradnji sa carinom RH.

Voditelj projekta ICS (Import Control System) - implementacija sustava kontrole uvoza roba u zemlje EU u aplikaciju eCarinskiOtpremnik. Testiranje sustava u suradnji sa carinom RH.

20102013

Software developer, Junior

Nova ICT d.o.o.

Rad na razvoju aplikacije za carinsko poslovanje eCarinski otpremnik. Analiza programskog koda s posebnim naglasokm na performanse, rad na optimizacij i ubrzanju komunikacije sa bazama podataka koje se nalaze u udaljenim WAN mrežama.

Važniji projekti:

Sudjelovanje na NCTS (New Computerised Transit System) projektu - rad na implementaciji sustava u eCarinskiOtpremnik.

Intrastat – Sudjelovanje u izrada modula u sklopu aplikacije eCarinski Otpremnik za prikupljanje podatka o robnoj razmjeni između zemalja članica EU te podnošenje Intrastat izvještaja u Državni zavodu za statistiku (DZS) 

Fiskalizacija RH – izrada modula u sklopu aplikacije eCarniski Otpremnik koji omogućava prijavu računa u sustav Porezne uprave RH.

OBRAZOVANJE

Feb 2010Jul 2010

ÇISCO CCNA

EDUNET CISCO CCNA Akademija

Dizajniranje, izgradnja i održavanje manjih i srednje velikih računalnih mreža.

20042009

Diplomirani inženjer računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Održavanje, posluživanje i oblikovanje računarskih sustava, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata.

20002004

Tehničar za računalstvo

Srednja škola Sesvete, Sesvete

Tehničke vještine

Operativni sustavi

Poznavanje arhitekture Windows, Linux, Android i Apple iOS, Cisco IOS operativnih sustava.

Baze podataka

Poznavanje relacijskog, objektnog i objektno-relacijskog modela baza podataka. Znanje SQL jezika. Rad s MSSQL, MySQL, Oracle, Firebird, Postgre, Interbase bazama podataka

Programski jezici

Poznavanje širokog spektra programskih jezika i alata za dizajniranje aplikacija. Iskustvo u radu sa Visual Stidio i Embarcadero Delphi alatima za razvoj aplikativnih rješenja.

Odlično poznavanje Delphi, C#, C++,C, PHP, JavaScript,  jQuery, HTML programskih jezika

Iskustvo u razvoju .NET web servisa, REST servisa i aplikacija (dobro poznavanje MVC koncepta)

Mreže

Odlično poznavanje  mrežnih standarda, protokola i topologija, routing i switching protokola.

Iskustvo u dizajniranju mreža, sigurnost u mrežnoj komunikaciji sa naglaskom na sigurnost bežičnih mreža.

Društvene i organizacijske vještine

-  Inovativnost, posvećenost, motiviranost, upornost, planiranje

-  Timski rad, rad pod pritiskom, vođenje više projekata istovremeno.

Jezici

Hrvatski - materinji

Engleski - odlično poznavanje

Njemački -osnovno poznavanje