Printing tool Download PDF

Arbetserfarenhet

20122012

Floorworker

Legostans

Skötte jobb i lager, packetering och med stansmaskin. 

Utbildning

20142016

Kompositionsutbildning 74 veckor

Gotlands tonsättarskola

musikutbildning

20102013

Naturvetenskapsprogrammet

Fenix kunsskapscentrum

Avslutade studier med diplom och stipendium för utomordentligt arbete.

Erfarenheter

Programmering

PHP, Javascript, 3Js, C++, Python, Scala, Matlab, Supercollider etc etc.

Mattematik

Grafikprogrammering och visualisationer

Lagar utomordentlig husmanskost