Printing tool Download PDF

Izglītība:

20092012

Vidējā izglītība

Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskola
19952005

Pamata izglītība

Rīgas 100.vidusskola

Darba pieredze:

Nov 2012Present

Projektu vadītāja / Jurista asistents 

SIA „ENFORT”/ LNK GROUP
 • Dažādu līgumu (pirkuma, piegādes, nomas, apakšuzņēmuma) un citu juridisko dokumentu izstrāde, sagatavošana, koriģēšana un saskaņošana;
 • Darbs ar dokumentāciju: tāmes, akti, rīkojumi, pilnvaras, iesniegumi, u.c. nepieciešamo lietvedības dokumentu sagatavošana un noformēšana;
 • Publisko iepirkumu konkursu izvērtēšana un dokumentācijas sagatavošana;
 • Ikmēneša būvdarbu izpildes formas (Veidlapa F-2 un F-3) sagatavošana, koriģēšana, saskaņošana un iesniegšana;
 • Lietišķā sarakste un komunikācija ar sadarbības partneriem, valsts iestādēm un citām organizācijām;
 • Rēķinu apmaksas kontrole;
 • Dokumentu tulkošana latviešu / krievu valodā;
 • Telefona zvanu, korespondences koordinēšana, rēķinu, faksu reģistrācija un uzskaite, kā arī citu dokumentu kārtošana;
 • Atbalsta sniegšana uzņēmuma vadītāju ikdienas darbā.
Jul 2011Nov 2012

Projektu vadītāja

SIA „VP CONSTRUCTION”
 • Dažādu līgumu (pirkuma, piegādes, nomas, apakšuzņēmuma) sagatavošana, koriģēšana un noformēšana;
 • Dažādu aktu sagatavošana;
 • Ikmēneša būvdarbu izpildes formas (Veidlapa F-2 un F-3) sagatavošana, koriģēšana un iesniegšana;
 • Lietišķā sarakste un komunikācija ar sadarbības partneriem, valsts iestādēm un citām organizācijām;
 • Telefona zvanu, korespondences koordinēšana, rēķinu, faksu reģistrācija un uzskaite, kā arī lietvedības un citu dokumentu kārtošana;
 • Atbalsta sniegšana uzņēmuma vadītāju ikdienas darbā.
 • Biroja ikdienas darbi.
Feb 2007Sep 2009

Tehniskais darbinieks / Biroja menedžera asistents

SIA “BūvinženieruKonsultāciju Birojs”
 • Objektu projektu izdošana (noformēšana, titullapu sagatavošana, sējumu iesiešana u.c.);
 • Rasējumu kopēšanas, skanēšana, locīšana;
 • Rēķinu, līgumu un citu dokumentu sagatavošana un nogāde Pasūtītājiem;
 • Dažādu tekstu tulkošana latviešu / krievu / angļu valodā;
 • Telefona zvanu, korespondences koordinēšana, rēķinu, faksu reģistrācija un uzskaite, kā arī lietvedības un citu dokumentu kārtošana;
 • Biroja apmeklētāju sagaidīšana un pavadīšana;
 • Biroja nodrošināšana ar saimniecības un biroja precēm;
 • Administratīvi tehniskā atbalsta sniegšana u.c. biroja ikdienas darbi.

Papildus izglītība, kursi:

Nov 2012Nov 2012

Kvalitātes vadības pamatkurss 

(ISO 9001:2008)
Dec 2011Dec 2011

Autovadītāja apliecības iegūšana

(B kategorija)

Skills

Latviešu valoda

dzimtā

Krievu valoda

dzimtā

Angļu valoda

vidēji

Datorprasmes:

Windows (XP/ 7/ 8); Microsoft Office (Word/ Excel/ Power Point/ Outlook/ Outlook Express/ Access); MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome. Elementārā līmenī AutoCad.

Laba biroja tehnikas pārzināšana – ploteri, printeri, skeneri, fax, locīšanas mašīna u.c.

Intereses: 

Ceļošana, slēpošana, sports, fotografēšana.

Papildus informācija:

Augsta atbildības sajūta pret veicamajiem pienākumiem, precizitāte, izpalīdzīgums. Labas sadarbības prasmes, spēja ātri aptvert jaunu informāciju. Teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes. Mērķtiecība, stresa noturība. Pozitīvs skats uz dzīvi.