Download PDF

Трудов стаж

Feb 2016Nov 2016

младши експерт в Дирекция "Европейски съюз и международно сътруничество"

Министерство на вътрешните работи

Участва в подготовката на преговорите по международни договори

Изготвя проекти на становища на министъра на вътрешните работи

Подпомага изготвянето на позиции за представяне пред органите на ЕС


Feb 2015Apr 2015

Футболен съдия

Асоциация на съдиите по футбол във Флорида(FSR-Florida State Referee Association)

Подпомагане ръководенето на мачове

Изготвяне на доклади

Работа с деца и родители

Feb 2014Oct 2014

юрисконсулт

Неджин инженеринг

Изготвяне на жалби, молби, становища

Организиране на договори, съдебни дела и дружествени документи

Съдействие със счетоводителя за изготвяне на оздравителни планове

Jul 2013Aug 2013

Стажант

отдел ”Управление на собствеността” към Министерски съвет

Изготвяне на заповеди и договори за наем на публична собственост; Обработка на заявления за ползване на почивни бази

Водене на кореспонденция свързана с обществени поръчки

Подпомагане дейността на администрацията на МС

 

Sep 2012Oct 2012

Стажант в Дирекция „Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване„

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Установяване на законността на издадени АУАН и изготвяне на НП

Посещения на съдебни заседания

Изготвяне на проекторешения

Jun 2011Oct 2011

Сервитьор/пом. готвач

The Lobster Dock

Сервиране на храна и напитки; Приемане на поръчки; Помагане при отсервирането и чистенето на масите

Следи за наличието на стока и поръчва допълнителни при необходимост

Отговаря на клиентски въпроси

Образование

Nov 2014Present

Успешно положен изпит за адвокати и младши адвокати

Стажове по специалността

20142014

Стаж в Софийски районен съд  при съдии Калина Атанасова и Светослав Василев

участие в съдебни заседания

изготвяне на определения и проекторешения по дела с монополисти (Топлофикация,ЧЕЗ), застрахователи, банки и кредитни институции

20142014

Стаж в районна прокуратура при прокурор Лидия Осипова

20092009

Стаж в нотариална кантора при Красимир Бележков

Умения

Social Media
CORELDRAW
"Апис"
MS/WORD

Хоби и странични дейности

  • Спорт/  Кино/ Художествена литература
  • Графичен дизайн – обработка изображения
  • Кукловодство (част от състава на куклен театър "Зорница" до 2008г)