Download PDF

Agnieszka Klucznik Toro

at

Work History

Oct 2012Present

Założyciel i główny manager

Międzynarodowe Centrum Przedsiębiorczości

1.Konsultacje na temat przedsiębiorczości,

2.HRM, Mentoring, Rekrutacja,

3.Badania nad: stażami studenckimi, przedsiębiorczością, rynkiem pracy,

4.Trener,

5.Wydawca, edytor, recenzent publikacji naukowych.

Branża: działalność naukowa i techniczna.

Feb 2011Present

Visiting profesor

Corvinus University of Budapest, International Study Program

Wykładowca makroekonomii (np. długookresowy wzrost gospodarczy, polityka monetarna, system bankowy, zatrudnienie, inflacja, handel międzynarodowy, przewaga komparatywna i protekcjonizm, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się i transformujących)

Nov 2007Aug 2012

Docent

Budapest College of Communication, Business and Art

Wykładowca przedmiotów:

1.Przedsiębiorczość- wprowadzenie nowego przedmiotu (m.in. rozpoznawanie możliwości, analizy elastyczności, tworzenie pomysłów biznesowych, biznes plan, analizy przemysłowe i konkurencyjne, model efektywnego biznesu, budowanie zespołu, finanse, marketing, własność intelektualna, szanse wzrostu)

2.Ekonomia międzynarodowa i Zarządzanie (m.in. wzory handlu, ekonomia skali)

3.Gospodarka Unii Europejskiej (m.in. efekty wzrostu, integracja monetarna, europejski system monetarny)

Lider projektów: (m.in. IHEPI2010, IHEPI2009)

Koordynator międzynarodowych projektów (m.in. Intensywne letnie kursy Erasmus, Centrum Doskonalenia Praxis, Leonardo da Vinci- transfer innowacji)

Inicjator programów wymiany międzynarodowej (m.in. z Uniwersytetem w Luksemburgu, Uniwersytetem Linneus)

Nov 1997Sep 2007

Wykładowca

Politechnika Opolska

Przedmioty wykładane:

1.Ekonomia

-Mikroekonomia  (m.in. teoria przedsiębiorstw, analiza zachowań konsumenta, struktury rynkowe i zasoby alokacji)

-Makroekonomia (m.in. kalkulacja zasobów gospodarstw domowych, polityka monetarna, system bankowy, zatrudnienie, teoria wzrostu gospodarczego, zagregowany popyt i podaż, inflacja, system podatkowy)

2.Biznes plan,

3.Zintergrowany system zarządzania (po ukończeniu Akademii SAP R/3- finanse i kontroling w centrum szkoleniowym SAP).

Sep 2006Jun 2007

Visiting profesor

Izmir University of Economics (IUE)

Wykładowca ekonomii

Education

Studia magisterskie

Politechnika Opolska

Praca dyplomowa poświęcona badaniom w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym, skoncentrowana na redukcji kosztów innowacji.

Dwa ostatnie lata studiów- Indywidualna Organizacja Studiów równocześnie na dwóch wydziałach: 

-Wydział Zarządzania

-Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Studia doktoranckie

Politechnika Warszawska

Praca doktorancka poświęcona związkom pomiędzy szkolnictwem wyższym a zmieniającą się podażą na rynku pracy w wymiarze gospodarki opartej na wiedzy.