تحميل PDF

                                                                                  PERSONAL INFORMATION

Nationality: - Jordanian.

Date and Place of Birth: - Al Salt 17/7/1985.

Marital Status: - Single.

Gender: - Male.

Address: - swaleh – Amman – Jordan

Mobile: - +962 796 374 602

                                                                                                         EDUCATION 

Sep 20152016

Warehouse guard 

trans Jordan panasonic 

Pick-up and delivery of goods from the warehouse to the traders and transform the goods internally by the program alpha system  

Jul 2014Sep 2015

Receiving Officer

SMARTBUY

Revived The Goods And Move The Goods To The Showroom     

May 2011Mar 2014

Security Officer 

The International Academy Of Amman 

Saving the school at chick point 

Jan 2010May 2011

Security

MECCA MALL

security guard  

                                                                                    EDUCATION & COURSES 

20112011

Amedeast 

Intro A Level

Nov 2007Jun 2009

French Academy in Cooperation With The Arab Army

Electrical Technician

20022003

High School 

Ebn AL Naffic school 

Academy 

                                                                                      SKILLES & LANGUAGES 

language

English Read And Write And Mother Language  

Work Under Pressure

 and I love my work  

Use the Computer

Maintenance And Internet Skills