Download PDF

Kişisel Bilgiler

Adı-Soyadı                : Yakup Kerem Sınır

Doğum Yeri              : Üsküdar/İSTANBUL

Doğum Tarihi          : 14.09.1991

Uyruğu                      : T.C.

Kimlik No                  : 28285972508

Medeni hali              : Bekar

Cinsiyeti                    : Erkek

Askerlik Durumu    : Tamamlandı 

Sürücü Belgesi        : B-Sınıfı 

Eğitim

20092014

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

20052009

Lise

Kazım İşmen Lisesi

İş-Tecrübe

20142014

Arkeolog

Amasya-Oluzhöyük Arkeolojik Kazıları  Projesi 

Arkeolojik kazı projesi çerçevesinde, höyük adı verilen arkeolojik eserleri içeren toprak tepe-arazi üzerinde yapılacak ölçüm ve kazılarda personel organizasyonun sağlanması, yerel çalışanların-işçilerin görev dağılımlarının belirlenerek saha performanslarının takibi, yüzey araştırması ile belirlenen açma ve plankarede; bilimsel veri amacıyla, kazı çalışması yürütülmesi; tarihsel nitelikte olan eserlerin gün yüzüne çıkarılması, alanın stratigrafisinin (tabakalaşmasının) belirlenmesi, eserlerin daha sonra arazi dışında laboratuvar ortamında tasnifinin, değerlendirmesinin yapılıp envanter oluşturulması, sonuçların raporlanması.

20112012

Stajyer Araştırmacı

Burdur-Hacılar Büyük Höyük Arkeolojik Kazıları Projesi

Arkeolojik kazı projesi çerçevesinde, höyük adı verilen arkeolojik eserleri içeren arazi-toprak tepe üzerinde, ölçüm ve yüzey araştırması ile belirlenen açma ve plankarede; projeyi yürüten öğretim üyesinin yönlendirmesiyle kazı çalışmasına katılarak bilimsel, akademik anlamda, ayrıca arazideki sistemli çalışma hakkında tecrübe edinmek, tarihsel nitelikte olan eserlerin gün yüzüne çıkarılması, tasnifinin, değerlendirmesinin yapılıp envanter oluşturulması, sonuçların raporlanması.

20102010

Mağaza Satış Danışmanı

LCWaikiki

Diğer Bilgiler

Yabancı Dil              :  İngilizce (Orta Seviye)

Bilgisayar Bilgileri : Microsoft Office