Download PDF

Huidige Situatie

Sinds 15 september 2008 woon ik met mijn man in Azië.  Vanaf 25 juni 2010 hebben wij ons eigen bedrijf gevestigd in Hong Kong. K2 Supply Chain  Services and Consultancy Ltd. biedt diensten aan Westerse bedrijven die wensen te sourcen in Azië. Op 15 februari 2011 verhuisden we vanuit Guangzhou naar Hong Kong.

Ondertussen heb ik mij toegelegd op het aanleren van het Mandarijn en me verdiept in de Chinese cultuur.  In december 2011 ben ik geslaagd voor een examen uitgeschreven door Hanban (gelijkaardig aan IELTS of TOEFL voor de Engelse taal) niveau 4.  In totaal zijn er 6 niveaus. 

Daarnaast sta ik in voor de administratieve -en boekhoudkundige processen  die gepaard gaan met het runnen van een eigen bedrijf.

Work experience

Jun 2001Aug 2008

Client Advisor

Sociaal Sekretariaat Securex

Voornaamste taken :

Advies verlenen aan aangesloten werkgevers inzake personeelszaken en loonsverwerking.

Feb 2000Jun 2001

Dossierbeheerder Dienst Sociaal Recht

A.B.V.V.

Voornaamste taken :

-Afhandelen faillissementsdossiers

-tweede-lijns-informatie naar leden toe inzake werkloosheid, sociale  zekerheid en arbeidsrecht

-bijstaan van leden bij R.V.A. verhoren

Jul 1993Jan 2000

Administratief bediende

Continental Cargo Carriers

Voornaamste taken :

-Facturatie van transporten

-Controle en inboeken van leveranciers facturen

-Credit Control en opvolging betalingen

Apr 1992Jul 1993

Interimopdrachten

In deze periode heb ik verschillende interim opdrachten vervuld.

-GB Express te Zeebrugge : Algemene administratieve taken

-P&O European Ferries te Zeebrugge : Credit Control passagiersvervoer

-Distrigas te Brugge : Algemeen secretariaatswerk

Education

Sep 1997Jun 1999

Sociaal Consulente

Syntra West Brugge

Naschoolse langdurige opleiding Consulente in de Sociale Wetgeving.  Volgende vakken werden behandeld : loonadministratie, arbeidsovereenkomstenrecht, pensioenen, werkloosheidsreglementering, arbeidsduur, R.S.Z., personeelsbeleid, kinderbijslag, beroepsziekten en invaliditeit.

Sep 1989Sep 1991

Bachelor

Provinciaal Instituut voor Hoger Onderwijs
Jun 1988

Secundair Onderwijs

Sint Jozef-Sint Pieter Instituut

Portfolio

Skills

Franse taal
English Language
Chinese Language
HSK 4 level