Printing tool Download PDF

IZOBRAZBA

Mag. profesorica slovenskega jezika in književnosti

Filozofska fakulteta Maribor, Maribor

2. stopnja, podiplomski (UN)

Dipl. slovenistka

Filozofska fakulteta Maribor, Maribor

1. stopnja, dodiplomski (UN)

Nižja stopnja glasbene šole (smer Solo petje)

Glasbena šola Murska Sobota, Murska Sobota

Gimnazijski maturant

Splošna gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota

Osnovna šola

Osnovna šola Grad, Grad

DELOVNE IZKUŠNJE

20122014

Pedagoška praksa v osnovi in srednji šoli - usposabljanje tekom študija.

Osnovna šola Sveti Jurij. Ekonomska šola Murska Sobota.
20132014

Lektoriranje diplomskih nalog, člankov.

20112013

Promocije, izvajanje anket po terenu, delo v fotokopirnici.


20092011

Pomoč v strežbi, prodaja v trafiki.

Delo preko študentskega servisa


KOMPETENCE

JEZIKI

Materni jezik: slovenščina.

Drugi jeziki: nemščina - samostojni uporabnik (B1).

                        angleščina - samostojni uporabnik (B1).

                        hrvaščina - osnovni uporabnik (A1).

STROKOVNE KOMPETENCE
 • Dinamičnost.
 • Natančnost.
 • Doslednost.
 • Sistematičnost.
 • Organiziranost.
 • Komunikativnost.
 • Fleksibilnost.
 • Samostojnost.
 • Odgovornost.
KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE
 • Timsko delo.
 • Samostojno vodenje učnih ur.
 • Konstruktivno reševanje problemov.
 • Vzpostavljanje pozitivnih medosebnih odnosov.
 • Zmožnost ustvarjanja vzpodbudne in prijetne delovne klime ipd.
ORGANIZACIJSKE KOMPETENCE
 • Delo v timu kot del ekipe ali vodja le-tega.
 • Izkušnje pridobljene tekom študija: sestava in izvedba učnih ur, pomoč pri učenju.
 • Vodenje prireditev, proslav.
DIGITALNA PISMENOST

Uporaba pisarniških orodij in pripomočkov, kot so Word, PowerPoint, Excel, uporaba in delo s spletom, elektronsko pošto itd.

KOMPETENCE

JEZIK

Materni jezik: slovenščina.

Drugi jeziki: angleščina - samostojni uporabnik; razumevanje, govorjenje in pisanje (B1, B2).

                        nemščina - samostojni uporabnik; razumevanje, govorjenje in pisanje (B1, B2).

                        hrvaščina - osnovni uporabnik; razumevanje, govorjenje in pisanje (A1).


KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE:

Text section

VOZNIŠKO DOVOLJENJE                                 B