Download PDF

Kopsavilkums

Mērķtiecīga un motivēta pārdošanas un veikala vadīšanas profesionāle, kas meklē jaunus profesionālus  izaicinājumus. Man ir iepriekšēja pieredze darbinieku intervēšanā un pieņemšanā darbā uz dažādiem amatiem. Pieredze darbinieku motivēšanā un personāla treniņu vadīšanā. Darba pieredze vairākos amatos sākot ar biroja vadības darbu beidzot ar nevalstiskas organizācijas vadīšanu prezidenta amatā, ir pieredze semināru organizēšanā un plānošanā. Pirmās darba pieredzes gūtas jau skolas laikā strādājot vasarās, kā arī augstskolas laikā katru gadu bija mācību prakse, kā arī vasarā gūta darba pieredze Norvēģijā. Kā personība cenšos iet ar pozitīvu skatu uz dzīvi. Man patīk profesionāli izaicinājumi un es uzskatu, ka cilvēks var kļūt par jebko, kas viņš vēlas būt, investējot darbu, laiku un aizrautību ceļā uz savu mērķi.

Darba Pieredze

20162017

Semināru vadītaja

Personības pilnveidošanās centrs

Reizi mēnesī kopā ar kolēģi vadam "NLP klubu". Kluba ietvaros veicinām personīgo izaugsmi un attīstību. Strādājot ar tādām tēmām kā - kā mērķi, motivācija, veiksmīgu cilvēku stratēģijām utt. Seminārs kopumā aizņem 3h, kur pasniedzam nedaudz teorijas par nodarbības tēmu un sniedzam daudz dažādu praktisku vingrinājumu un uzdevumu, caur kuriem dalībniekiem var strādāt ar sev aktuālajiem jautājumiem. Tādējādi arī sev nodrošinu pieredzi semināru vadīšanā un attīstu savas uzstāšanas prasmes.

2016present

Veikala vadītāja

OTCF Latvija 

Darbinieku vadīšana, motivēšana, veikala apgrozījuma plānu sastādīšana un realizācija, darbinieku atlases veikšana, darbinieku apmācīšana, Veikala vizuālo standartu nodrošināšana un realizācija, preču pieņemšana un atgriešana, dokumentu uzskaite un uzglabāšana, darba grafiku sastādīšana, klientu apkalpošana pēc uzņēmuma standartiem utt. 

Jul 2015janvāris  2016

Veikala vadītāja 

SIA Sunshine Baltics

Kā veikala vadītājai Itāļu apakšveļas veikalā „Intimissimi” ikdienā darbs ir saistīts ar klientu apkalpošanu, kolēģu motivēšanu un teicamu klientu apkalpošanas nodrošināšanu veikalā, darbinieku atlase, apmācīšana, veikala skatlogu izkārtošana un produkcijas izvietošana, kases žurnāla uzskaite, preču pieņemšana utt.

Feb 2014Jun 2015

Veikala vadītājas vietniece

Fashion Investment Group S.P. Z.OO. Latvijas filiāle

Kā vadītājas vietniecei mani galvenie darba pienākumi bija nodrošināt pastāvīgu kārtību veikalā. Trenēju un apmācīju jaunos darbiniekus un nodrošināju patstāvīgu zināšanu atkārtošanu kolektīvā. Veicu klientu apkalpošanu, uzturēju veikala izejošo un ienākošo korespondenci, nodrošināju skatlogu izkārtojumu, sekoju līdzi mēneša plāniem, uzturēju kases žurnālu, gatavoju atskaites grāmatvedei, pieņēmu preci utt.

Mar 2014Dec 2014

Latvijas Jaunatnes padomes prezidente

Latvijas jaunatnes padome

Brīvprātīgi darbojos, kā Latvijas Jaunatnes padomes prezidente ar fokusu uz Starptautiskās sadarbības veicināšanu ar citu valstu jaunatnes organizācijām, Erasmus + programmas projektu sagatavošana un aktivitāšu īstenošana, Organizācijas tēla popularizēšanas un veicināšana, diskusiju pasākuma start jauniešiem un pašvaldību deputātiem ieviešana Latvijā no satura izplānošanas līdz realizācijai astoņās Latvijas pilsētās. 

Aug 2013Feb 2014

Projektu vadītāju asistents

Biedrība Latvijas Mazpulki

Brīvprātīgi darbojos vienā no lielākajām bērnu un jauniešu organizācijām Latvijā. Palīdzēju ikdienas darbā birojā, kā arī dažādu projektu ietvaros veicu uzdevumus un piedalījos konferencēs.

Feb 2012Feb 2013

Sekretāre/biroja administratore 

SIA August Latvija

Strādāju uzņēmumā, kas nodarbojas ar bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tirdzniecību un uzstādīšanu. Galvenie darba pienākumi bija biroja darba organizēšana, komunikācija ar klientiem, vadību, lietvedības uzturēšana, līgumu sagatavošana, dalība būvniecības izstādēs - uzņēmuma produktu reprezentācija. 

Feb 2013Jun 2013

Prakse pārdošanas atbalsta nodaļā

SEB Finanšu centrs

Studiju ietvaros savu augstskolas praksi izgāju SEB bankas Finašu centrā pārdošanas atbalsta nodaļā. Mani galvenie darba pienākumi bija uzņēmu iekšējā komunikācijas tīklā sagatavot apmācību informāciju, strādāt ar datu bāzēm kā arī veicu dazādus iekšējos pētījumus. 

Izglītība

okt 2016feb 2017

NLP Trenera sertifikāts

Personības Pilnveidošanās centrs.

Apgūšu visas nepieciešamās zināšanās, lai veiksmīgi varētu sagatavot un vadīt seminārus, kā veiksmīgi trenēt cilvēkus personīgajā izaugsmē izmantojot NLP instrumentus utt. 

Aug 2016Sep 2016

Sertifikāts Veiksmīga prezentācija ar NLP

Personības Pilnveidošanās centrs 

Apguvu teoriju par uzstāšanās mākslu un veicu daudz praktisku vingrinājumu caur kuriem apguvu prasmes kā uzstāties un veiksmīgi prezentēt. 

Sep 2015Jun 2016

Neirolingvinistiskās programmēšanas Meistara kurss

Personības Pilnveidošanās centrs

Apgūstu padziļinātu izpratni par savu vērtību hierarhiju un to īstenošanas ceļiem, efektīvas mērķu un savas misijas realizēšanas tehnikas.

Apgūstu prasmi veikt koučinga sesiju, izmantojot savas NLP zināšanas, koučinga pamatiemaņas un cilvēku vadību koučinga stilā.

Veicinu un attīstu savu vadītāja un līdera potenciālu.

Apgūstu savu un citu cilvēku sasniegumu modelēšanas pamatprincipus.

Jan 2016Jan 2016

Eiropas nauda tava uzņēmuma attīstībai

PMF Group

Strukturētas teorētiskās zināšanas par ES fondu finansējuma iespējām. 2)`Strukturētas teorētiskās zināšanas par citām finanšu instrumentu piesaistes iespējām. 3) No idejas līdz finansējuma saņemšanai, procesa apraksts. 4) Ieskats risku vadībā (biežāk pieļauto kļūdu apraksts). 5) Praktiskus padomus, kas jāņemt vērā gatavojot projektu.

Jan 2014Dec 2014

Neirolingvinistiskās programmēšanas praktiķa kursi 

Personības Pilnveidošanās centrs 

NLP tehniku praktiskā apgūšana personīgajai izaugsmei, komunikācijas prasmju attīstīšana.NLP pēta cilvēka rīcības stratēģijas un psiholoģiskos procesus. Nosacīti var teikt, ka NLP pielīdzina cilvēku superjaudīgam datoram, kurā katrai darbībai ir sava programma. Izprotot, kā šis dators uzbūvēts, kādas programmas lietojam, zinot, ko vēlamies mainīt, kādu rezultātu sasniegt, mēs varam iemācīties izvēlēties un izmantot sev piemērotu programmu. Tas ļauj dažādās dzīves situācijās cilvēkam būt vēl efektīgākam, rīkoties tā, lai rezultāts viņu apmierinātu. NLP ļauj apgūt stratēģijas, kas ļauj efektīvi mācīties no savām kļūdām un modelēt citu cilvēku panākumus. 

Jul 2014Sep 2014

Mērķu meistarklases seminārs 

Personības Pilnveidošanās centrs 

Uz iekšējām vērtībām balstītu mērķu sastādīšana un virzība uz tiem izmantojot dažādus paškoučinga un NLP metodes. 

Sep 2008Jun 2012

Bakalaura grāds mediju studijās un žurnālistikā

Vidzemes Augstskola

Mediji un sabiedrība, sabiedriskās attiecības, radio, TV, drukātie un digitālie mediji, socioloģija, filozofija politika, mediju biznesa vadība un ekonomika, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības prasmes, organizāciju kultūra utt. 

Sep 1996Jun 2008

Atestāts par vidējo izglītību

Limbažu 3. vidusskola

Vispārējā vidējā izglītība

Spējas

Spējas un prasmes
 • Teicamas komunikācijas spējas kas uztrenētas kursos un pārdošanas darbā ar klientiem
 • Prasmes ātri mācīties un patika mācīties, kas izpaužas vēlme visu laiku apgūt sev interesējošas lietas. 
 • Labas argumentēšanas prasmes un diplomātijas prasmes kas attīstītas strādājot kā prezidentei NVO sektorā. 
 • Labas organizatoriskās prasmes vadot dažādus seminārus, plānojot un sagatavojot projektus un to aktivitātes
 • Labas klausīšanās prasmes, kas attīsta cenšoties saklausīt klientu vēlmes darbā veikalā
 • Lojalitāte darbā gan attiecības ar tuviem cilvēkiem. 
 • Labas prasmes problēmu risināšanā, kas attīstītas saskaroties ar dažādām ārkārtas situācijām dzīves gājumā
 • Pozitīvs skatījums uz dzīvi
 • Salīdzinoši labas prasmes ātri pielāgoties situācijai un rast risinājumus
 • Patīk komunikācija ar cilvēkiem, kas balstīta uz vienlīdzīgām komunikācijas pozīcijām
 • Māku lietot datoru un biroja tehniku, strādāt ar kases aparātu, pamata lietas lietvedībā, izmantot internetu, veikt pētījumus, rakstīt projektus.  

Autovadītāja apliecība  B kategorija

Valodas 

Latviešu valoda -  dzimtā valoda

Angļu valoda - brīvi pārvaldu mutiski un rakstiski 

Krievu valoda - sarunvalodas līmenī