Download PDF

Mitt erbjudande

Nu har jag nått det skedet i livet då jag står stadigt på jorden. Jag råder över min tid, kan prioritera och fokusera på min uppgift.

Mina kompetenser ger många möjligheter. Det jag vill framhålla är:

 • Personlig utveckling individuellt och i grupp
 • Personalledning med ett agilt förhållningssätt
 • Administration
 • Stöd i kris och krishantering
 • KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (motiverande samtal)

Min förmåga att bygga relationer är mycket god. Jag beskrivs av kollegor och vänner som driven, förtroendeingivande, lyhörd,  empatisk , smart och stark. Att vara rak, konsekvent och rättvis med värme är viktigt för mig. Det ger också resultat.

Jag har humor och förkärlek för salta vindar. Jag jobbar ständigt med att bli bättre på alla plan. Nyfikenhet och intresse driver mig att lära mig nytt om människor, metoder och omvärlden.

References

Bengt Netzler

Bengt är ordförande i Neuroförbundet, Göteborg. Han och jag har tillsammans planerat genomförandet av personalplanering och aktiviteter för gästerna för sommaren på Strannegården.

Madeleine Kyllerfeldt

Verksamhetschef, Neuroförbundet Göteborg. Madeleine var min kontakt på förbundets kansli. Hon har god kunskap om Strannegården och gästerna.

Ulf Lidman

Driver företaget Ulf Lidman Training. Ulf har varit min lärare under de senaste utbildningarna jag gått. Han är en framgångsrik kursledare och föreläsare med en mångfacetterad och gedigen bakgrund.

Karin Hedberg Eriksson

Karin var min lärare i systemteori och vi har hållt kontakt sedan dess. "Katarina besitter en ovanligt hög nivå av entusiasm, entreprenörskap och vetgirighet parat med humor och positiv energi där väldigt lite ter sig omöjligt."

Rolf Brymell

Rolf var min chef under den tid jag var produktansvarig på AB K A Lundgren

Renée Torndahl

Renée är min kollega i CercaDeTi. Hon var tidigare min chef på behandlingshemmet Villa Pegasus.

Mål

Livsmål:

Att ägna mina kommande arbetsår åt det som inspirerar mig mest, d.v.s. att möta människor. Jag vill också uppleva fler delar av världen, t ex Afrika, gärna tillsammans med min man. Att hålla mig frisk och stark.

Karriärmål:

Att väl utnyttja de resurser jag har i form av ledaregenskaper, kliniska kunskaper och arbetslivserfarenheter för att bli en eftersökt resurs i personers och företags utveckling.

Anställningar

Maj 2015Aug 2015

Föreståndare 

Neuroförbundet Göteborg

Samma anställning och arbetsuppgifter som sommaren 2014.

Okt 2015Juli 2016

Föreståndare

Lerums kommun
Mar 2008Present

Ägare

Maskroshuset

I Maskroshuset erbjuder jag:

- Kognitiv beteendeterapi enskilt eller i grupp.

- MI, motiverande samtal

- Stöd i kris och krishantering

- Kommunikation och relation

- Personlig utveckling

- Föreläsningar 

Under åren har jag drivit Maskroshuset både som heltidssysselsättning och periodvis på deltid. Att möta människor i samtal och få förmånen att vara ett stöd på resan till ett starkare "jag" är det mest fantastiska jag får uppleva i min yrkesroll. Rekryteringen av klienter har delvis skett genom annonsering men till största delen genom mun-till-mun-metoden, vilket jag sätter stort värde på.

Dec 2012Okt 2015

Delägare

CercaDeTi ek.för.

CercaDeTi håller kurser och föreläsningar. Målet är att ge deltagarna hjälp att se sina resurser, lära sig mer om behov, kommunikation, hinder i kommunikationen, och mycket annat. Kursernas titel är "Se Dig själv med nya ögon" och "Se varandra med nya ögon". Tillsammans sprider vi inspiration och kunskap. Ofta med utgångspunkt från att den ena i en relation fått en kronisk diagnos eller funktionsnedsättning. Vi inspirerar våra deltagare att våga aktivera sig med sådant som ger glädje och energi. Därför arrangerar vi också resor med våra kurser till intressanta och härliga platser i Sverige och utomlands.

Mar 2009Present

Ordförande

Föreningen Maskroskraft

Föreningen Maskroskraft ger stöd åt barn, unga och vuxna barn som lever eller har levt i en familj där missbruk, våld och brist på omsorg förekommer.

Som ordförande i Föreningen Maskroskraft har jag varit med och marknadsfört föreningen och gjort oss kända i Västerås. Jag har deltagit i nätverk och olika evenemang. 

I föreningen har vi under åren haft anställda som jag haft ansvar för. Några har omfattats av Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin.

Verksamheten har styrts av mig och vice ordf. Renée Torndahl.

Förutom administration, personalansvar och marknadsföring deltar jag i verksamheten som ledare för samtalsgrupper med "Vuxna Barn" och som lägerledare/-ansvarig när vi har ungdomsläger. Det finns ett barnperspektiv i all vår verksamhet.

Med små medel har vi lyckats göra oss ett gott namn. Det är jag mycket stolt över.

Jun 2014Aug 2014

Föreståndare

Neuroförbundet, Göteborg

Neuroförbundet i Göteborg äger och driver Strannegården i Onsala, ett rekreationshem dit medlemmarna kan komma under 1 - 3 veckor under sommaren.. Det är öppet juni - augusti varje år. På Strannegården kan 18 gäster bo samtidigt. Det är handikappanpassat och många av gästerna har särskilda behov. 

Personalen, 11 personer, sköter allt det dagliga med städ, matlagning, aktiviteter och rekreation för gästerna. År 2014 bestod personalen av tre sjukgymnaster, tre konstnärer, en arbetsterapeut, en kock samt tre personal med vårderfarenhet.

Dagarna fylldes med aktiviteter såsom bassängträning, gympa, utflykter, konstprojekt samt förstås även sol, bad och rekreation.

Min uppgift var att ansvara för gästernas trivsel. Stor vikt lades vid att vi alla skulle ha roligt tillsammans. För att det skulle kunna uppfyllas krävdes god personalhandledning och en övergripande administrativ kontroll från min sida.

Vi hade en fantastiskt lyckad sommar tillsammans. Jag lämnar med glädje referenser från ledningen i Neuroförbundet, personalen och även från gästerna.

Jag har tackat ja till att åter arbeta som föreståndare på Strannegården sommaren 2015.

Aug 2010Present

Kontaktperson/övervakare

Västerås Stad och Stockholm

Som övervakare finns jag med då det föreligger en dom i Tingsrätten att en förälder får träffa sitt/sina barn endast under övervakning. Jag hämtar oftast barnet hos den ena föräldern och åker till den andra för att vara med då de umgås under några timmar. Ibland uppstår konflikter och det är då min uppgift att värna om barnets bästa och kunna agera korrekt och med auktoritet.

Mina egenskaper som god diplomat med lugn, varm och fast hand kommer till användning i detta arbete. 

Sep 2003Nov 2009

Behandlingsassistent

Ewa Andersson i Pilbo AB

Villa Pegasus var ett behandlingshem för tonårsflickor med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Villa Pegasus var en hästgård där arbete och nöje med hästar ingick i behandlingen av flickorna. Jag arbetade som behandlingsassistent här. Arbetet innebar förutom behandlingsarbete (dygnsvis)  bl.a. kontaktmannaskap, att delta i vårdplanering för flickorna, kontakt med socialtjänsten, möten och samvaro med flickornas familjer, samt skötsel av gård och hästar. Då jag vidareutbildade mig inom området, blev familjearbetet min specialitet.

Jag har alltid bemödat mig med att ha ett respektfullt förhållningssätt och en systemiskt synsätt på behandlingen.

Personalen deltog regelbundet i handledning (processhandledning, utbildningsinslag och övningar i samtalstekniker och metodfrågor) av leg. psykoterapeut. Periodvis även handledning av barnpsykolog.

Oct 1988Jun 2002

Produktansvarig

AB K A Lundgren

Produktansvarig för varugrupp vilket innebar delaktighet i produktutveckling, inköp och kundanpassning av varor, leveransbevakning, lagerhållning och prissättning samt daglig kontakt med leverantörer i Europa och Japan. Processen genomfördes till stora delar som projekt där jag var projektledare. Under min tid som produktansvarig ökade omsättningen på produkten med flera hundra procent.

Produkterna kundanpassas med tryck och arbetet innebar viss originalframställning och layout (FreeHand och PhotoShop).

Jag har även byggt upp företagets intranät och fyllt det med innehåll. Eftersom jag är väl förtrogen med både PC och Mac har jag i viss mån fungerat som internsupport, också på företagets administrativa system (Visma Business).

Mar 1982Oct 1992

Delägare

Skinn Johan AB

Skinn Johan AB tillverkade väskor, fodral och remmar i läder. Den helt dominerande kunden var Victor Hasselblad AB. Skinn Johan var ett av de få företag som Hasselblad gav förtroendet att ha egen kvalitetskontroll av den färdiga produkten. Parallellt med mina anställningar skötte jag administration och personalfrågor i företaget. Vid hög arbetsbelastning arbetade jag även i produktionen. 

Feb 1986Oct 1988

Sekreterare

Västsvenska Handelskammaren

Under kortare eller längre perioder hoppade jag in som sekreterarvikarie på olika arbetsplatser i Borås. Bl a Haléns, Kommundata och en längre period på Monsanto Scandinavia som sales correspondent.

Aug 1980Oct 1985

Sekreterare

AB K A Lundgren

Korrespondens på svenska, engelska och tyska.

Tullbehandling av importgods.

Reseplanering och hotellbokning

Inköp

Arbete med frakter och transportförsäkringar

Portfölj

Utbildning

Dec 2014Dec 2014

Introduktionskurs i Motiverande Samtal (MI)

Ulf Lidman Training

Kursen har bedrivits med tre dagars teoriundervisning samt gruppövningar. Följande områden har behandlats:

 • Vad är Motiverande Samtal
 • Engagemang och vikten av alliansbyggande
 • Fokusering och strategisk riktning inom MI
 • Att locka fram förändring – förbereda för förändring
 • Planeringsfasen – bron till egen förändring
 • Att stärka klientens egen överlåtelse till förändring
 • Mål och resultat med individen i fokus
 • Implementering av MI i arbetet.

Målet med motiverande samtal är att klienten kommer till egen motivation till förändring. Den förändring som sker av egen kraft och vilja är större och mera stabil än den som styrs av andra.

Anledning till att förändring är önskvärd kan vara missbruk, dåliga vanor, ett liv med skam och skuld, hälsa, ekonomi, sorg och kris eller att vara drabbad av omständigheter man inte råder över.

Nov 2011Jan 2012

Kurs i kris och krishantering

Sverigehälsan

Utbildningen behandlar följande teman:

 • Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa
 • Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dessa
 • Det existentiella/det ordlösa i krishantering
 • Ett lösningsfokuserat förhållningssätt vid bearbetning av krisbeteenden
 • Individen i fokus – krishantering på individens egna villkor
 • Att arbeta med krishantering i grupp
 • Introduktion till tvärkulturell krishantering
 • Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient
 • Konflikt och kris

I Maskroshuset möter jag ofta människor i kris. Att ha adekvat utbildning i att möta dem ser jag som en nödvändighet.

Nov 2009May 2010

Inlärningspsykologi och beteendeterapi

Psykologpartners

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i inlärningspsykologi och beteendeterapi samt att ge möjlighet att integrera kunskaperna med tidigare kunskap i kognitiv terapi. Tonvikten är lagd på klinisk tillämpning, såväl bedömning som behandling.

Kursen motsvarar 15 poäng

Jan 2007Jun 2008

Grundutbildning i kognitiv psykoterapi (Steg 1)

KBT Svealand

Kursen innehåller ett teoriblock om 240 timmar innehållande utvecklingspsykologi/relevant psykologi, psykoterapeutiska metoder, konceptualiseringsprocessen, vetenskapsteori. Det ingår också ett handledningsblock på eget patientarbete omfattande 120 timmar.

Mitt examensarbete (motsvarande 5p) var en fördjupning i anknytningsteori i relation till behandlingsarbete.

Kursen motsvarar 30 poäng

Apr 2005Sep 2005

Systemteori 5 p

Nätverkskompaniet/MDH

Kursinnehåll förutom teoretiska kunskaper i systemteori:

Nätverkskarta som verktyg

Systemteoretiska metoder i socialt arbete, nätverkssamtal, reflekterade och lösningsfokuserade samtal mm.

Systemteori och barnperspektiv

Etiska frågor ur systemteoretiskt perspektiv

Jan 1999Feb 1999

Projektledare

Hogia Institutet

Personlig utveckling

Omvärldsanalys/Ledarskap

Grupp/Gruppsamverkan, Team/Teamroller

Konflikthantering

Kommunikation/Transaktionsanalys (TA)

Stresshantering

Projektteknik

Projektet som arbetsform/Organisation

Målformulering, Analys

Projektplanering

Uppföljning och avslut

Att arbeta med projekt är en kunskap som följt mig genom hela yrkeslivet. Användbart och nödvändigt.

Sep 1990Jun 1992

Marknadsekonom DIHM

IHM Business School

Marknadsekonomutbildningen DIHM har utvecklats för individer som satsar på en ledande befattning inom företagets marknadsfunktion. Den ger en integrerad syn på änmena marknadsföring, ekonomi, juridik och analysmetoder.

Utbildningen omfattar nio delkurser: introduktion, ekonomisk planering, strategisk marknadsföring, affärsekonomi, affärsjuridik, taktisk marknadsföring, marknadsanalys, tillämpad marknadsföring inom internationell marknadsföring, projektarbete.

Kunskaper

Datakunskaper
Sedan 80-talet har jag varit en flitig datoranvändare. Det började med Mac och arbete med design och layout. Under åren har jag arbetat med diverse plattformar i olika administrativa program. Idag är jag väl förtrogen med min laptop och arbetar obehindrat med Office. Excel är en favorit. Jag använder internet varje dag och administrerar, förutom min egen hemsida, några facebooksidor.
Engelska
Jag talar och skriver obehindrat.
Franska
Mycket ringrostig men innehåller affärsfranska.
Tyska
Körkort
 Jag har haft bil och kört dagligen sedan jag fick mitt körkort 1978. MC-kort sedan 1990. Jag kan backa med släp.
Ukulele och klarinett
För mitt eget nöjes skull. 
Ridning
Jag umgås gärna med hästar och kan rida och hantera dem med god kunskap.

Övrigt

Under några somrar har jag fungerat som internationell campingvärd på en campingplats. Mitt arbete har varit uppskattat både av ledningen och av de gäster som besökt campingen. 

Jag har stort intresse för heminredning och matlagning. Det uppskattas ofta av familjen och vännerna.