Download PDF

Summary

-Projectmanagement -Procesmanagement -Programmamanagement -Subsidieadvies -Innovatieadvies -Controles rechtmatigheid (gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) -Opzetten en uitvoeren businessplannen, implementatieplannen -Lid raadscommissie gemeente Goes -Artikelen op politiek gebied

Work experience

Apr 2008Present

consultant

Deloitte Management Support
-Uitrollen van een businessplan in de praktijk, via een zelf opgesteld implementatieplan en projectorganisatiedraaiboek. -Ondersteuning bij het opzetten van een organisatie (opgezet door de gemeente en 3 woningcorporaties) ten behoeve van de aanpak van de particuliere woonvoorraad in een grote stad. -Opstellen businessplan ten behoeve van een regionaal samenwerkingsverband -Implementeren VSO2 bij woningcorporaties -Uitvoeren Interne Controle Rechtmatigheid bij gemeentes -Uitvoeren Interne Controle Rechtmatigheid bij gemeenschappelijke regelingen -Uitvoeren controles leerlingtelling bij basisscholen.
Jan 2008Present

commissielid

Gemeente Goes
Vanuit schaduwfractielidmaatschap van de SGP/CU fractie in Goes, lid van de raadscommissies.
Feb 2006Mar 2008

subsidieadviseur

Justion Adviesgroep
Opstellen subsidiescans, aanvragen zeer diverse subsidies, afwikkelen van het totale subsidietraject, inclusief afrekeningen, projectmanagement.
Sep 2004Jan 2006

adviseur

provincie zeeland
Programma-manager voor Leader+
Sep 2004Jan 2006

adviseur

erac
Adviseur op het gebied van Europese subsidieregelingen
Feb 2004Aug 2004

adviseur

senternovem
Afstudeerscriptie (5 maanden) + vervolgonderzoek (2 maanden)

Education

Calvijn College

Calvijn College
20092011

MBA

NCOI
20002004

Drs

Universiteit van Tilburg
-Afstudeerrichtingen sociaal economisch beleid en regionale economie -Afstudeerscriptie: "Zuid-oost Noord-Brabant, innovatieve hotspot van Nederland"